Od 1. septembra domovi zdravlja radit će do 22 sata, potrebna preraspodjela osoblja

Preporučujemo

Premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj i ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj održali su danas sastanak sa direktorima tri najveće zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo, Sebijom Izetbegović, direktoricom Kliničkog centra Univeziteta u Sarajevu (KCUS), Zlatkom Kravićem, direktorom Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i direktorom JU Dom zdravlja Fuadom Husićem. Premijer Zolj je insistirao da se poduzmu konkretni koraci i zahtijevao da primarni nivo zdravstvene zaštite preuzme svoje obaveze u punom kapacitetu.

– Zdravstveni sistem u KS nije dovoljno efikasan, iako imamo sve što nam je potrebno. Reorganizacija je bila zaustavljena jer se uvijek na nešto čekalo. Mi ne moramo čekati zasjedanja Skupštine niti bilo kakve političke odluke. Samo se izmjene osnivačkih akata javnih ustanova ne mogu uraditi bez Skupštine Kantona Sarajevo, a sve drugo će biti urađeno u narednim sedmicama. Ima dovoljno i kadrova i novca da se zdravstvena usluga učini boljom i efikasnijom – rekao je premijer Zolj.

- -

Izetbegović je naglasila da mora postojati odgovornost svakog pojedinca u sistemu i da su svi dužni raditi posao na koji ih zakon obavezuje i za koji su plaćeni.

– Dešava se da se stanje pacijenta dramatično komplicira jer je ljekar specijalista u domu zdravlja uspostavio pogrešnu dijagnozu i uputio ga na pogrešnu adresu. To je nedopustivo i za to neko mora odgovarati. Tačno se zna šta se na kojem nivou zdravstvene zaštite treba raditi. Mi primamo sve pacijente jer im želimo pomoći. Nikoga ne odbijamo, ali tako sistem ne može funkcionirati. Veliki problem stvaraju i zloupotrebe bolovanja. Tražimo da se tome stane ukraj – istakla je Izetbegović.

Na sastanku su doneseni konkretni zaključci i dogovoreni rokovi za njihovu realizaciju. Prije svega, zaključeno je da će od 1. septembra svi centralni domovi zdravlja raditi do 22 sata, a ostali do 20 sati, a da će domovi zdravlja Centar i Novo Sarajevo raditi neprekidno. Na taj način će se rasteretiti Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Klinički centar, a građani će dobiti brzu i kvalitetniju uslugu.

Do 15. septembra Ministarstvo zdravstva KS će u saradnji sa najvećim zdravstvenim ustanovama pripremiti Uputstvo o kretanju pacijenta kroz zdravstveni sistem, koje će biti obavezujuće za sve.

- -

– U mogućnosti smo izvršiti i preraspodjelu osoblja iz jedne ustanove u drugu. Negdje ima više osoblja nego što je neophodno, a negdje nedostaje kadra. Taj posao ćemo uraditi zajedno sa direktorima zdravstvenih ustanova – najavila je ministrica Ademaj.

U narednim sedmicama u JU Dom zdravlja bit će utvrđeno koji ljekari pacijente neosnovano upućuju na bolovanje.

– Poduzet ćemo konkretne mjere protiv onih ljekara koji radnike šalju na bolovanje bez razloga, čime vrše zloupotrebu i direktno urušavaju cijeli sistem u Kantonu Sarajevo – kazao je direktor Husić.

– Ne znam zašto se ovoliko dugo čekalo na konkretne poteze. Sve je moglo biti urađeno ranije. Ovo što smo danas dogovorili mora biti završeno u naredna dva mjeseca jer korisnici zdravstvenih usluga ne smiju više čekati – naglasio je na kraju premijer Zolj.

Dogovoreno je i da do kraja septembra cjelokupan Plan reorganizacije bude dostavljen na razmatranje i usvajanje Vladi Kantona Sarajevo, nakon čega će isti biti upućen u skupštinsku proceduru.

Najnovije

Vladimir Orlić zvanično izabran za direktora BIA

Vlada Srbije je danas donijela rješenja o postavljenju Vladimira Orlića za direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije. Saglasnost za njegovo imenovanje dao...