Odluke Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH

Preporučujemo

Na 2. sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je usaglašenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i njenim pravnim sistemom za Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Ovaj Prijedlog zakona odnosi se na kažnjavanje novčanom kaznom počinilaca prefarbavanja ili na drugi način prekrivanja jednog ili drugog pisma na saobraćajnim znakovima.

Usaglašenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i njenim pravnim sistemom utvrđena je i za Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Ovaj Prijedlog zakona odnosi se na pooštravanje novčanih kazni za nepropisno parkiranje na mjesto predviđeno za parkiranje osoba sa invaliditetom.

Članovi Ustavnopravne komisije Doma naroda utvrdili su usaglašenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i njenim pravnim sistemom i za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH i koji nosi oznaku “EI”.

Utvrđena je usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i za Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, a koji takođe nosi oznaku “EI”.

Komisija je odgodila izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Komisija je, u skladu sa Poslovnikom zatražila od predlagača da u roku od sedam dana ispravi nedostatke u vezi sa stavovima (1), (3) i (5) člana 95. poslovnika Doma naroda PSBiH.

Komisija nije utvrdila usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH, a koji se odnosi na obustavu plate za poslanike i delegate u slučaju neopravdanog nedolaska na sjednicu.

Ustavnopravna komisija Doma naroda usvojila je Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo pravde BiH.

Usvojen je i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za priod od 1. januara do 31. decembra 2021. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH za 2022. godinu.

Ustavnopravna komisija Doma naroda usvojila je zaključak da ubuduće neće razmatrati prijedloge zakona i druge akte koji su predmet razmatranja na dnevnom redu sjednice, ako na sjednici nije prisutan predlagač ili ovlašteni predstavnik predlagača.

Izuzetno od ovog zaključka, u hitnim ili nekim drugim slučajevima, Komisija može odlučiti da razmatra prijedlog zakona ili drugi akt bez prisustva predlagača ili ovlaštenog predstavnika predlagača.

Ustavnopravna komisija Doma naroda usvojila je i zaključak kojim smatra potrebnim da sjednicama ove Komisije, na kojima se razmatraju prijedlozi zakona iz nadležnosti Vijeća ministara BiH, budu prisutni ministar, zamjenik ministra ili pomoćnik ministra, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH

Najnovije

Turska započela raspoređivanje specijalaca na Kosovu

Tursko Ministarstvo odbrane saopćilo je danas da je počelo sa raspoređivanjem specijalaca na Kosovu. "Nakon dešavanja na Kosovu, bataljon komandosa...