Online upis djece u javne i privatne predškolske ustanove Kantona Sarajevo

Preporučujemo

U dječjim vrtićima na područiju Kantona Sarajevo omogućena je usluga online upisa u dječje vrtiće, uz pomoć koje možete iz svoga doma podnijeti zahtjev za upis djeteta u odabrani dječji vrtić.

Programom Vlade Kantona Sarajevo planirano je da sva djeca koja koriste usluge javnih i privatnih predškolskih ustanova imaju pravo na sufinansiranje boravka, pod uslovom da privatna predškolska ustanova nije uvećala cijenu boravka za više od 10% u odnosu na cijenu od prošle godine.

Upis je zamišljen u tri faze.

U prvoj fazi (27.6.2022. god. do 6.7.2022.god.), roditelji unose neophodne podatke u sistem, čija se tačnost verificira od strane EMIS osoba.

U drugoj fazi (7.7.2022. god. do 16.7.2022.god.), roditelji biraju do tri predškolske ustanove u kojima žele da boravi njihovo dijete, uz napomenu da se u drugoj fazi koristi optimalan broj djece po odgojnim grupa zbog mogućnosti prijave djece sa teškoćama u razvoju.

U trećoj fazi (17.7.2022. god. do 27.7.2022.god.), omogućava se upis djece do maksimalnog broja po odgojnim grupama, gdje roditelji čija djeca nisu primljena u drugoj fazi imaju mogućnost ponovnog izbora.

Upis možete izvršiti putem web stranice http://predskolsko.emis.edu.ba/

Najnovije

Uskoro počinju radovi na rehabilitaciji najoštećenijeg dijela ulice Džemala Bijedića

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić potpisao je Odluku o izboru izvođača radova na rehabilitaciji dijela ulice Džemala...