Općina Centar od 2015. godine radi na uspostavljanju IT Parka: Planira se proširenje obuhvata inovacijsko-tehnološkog parka

Preporučujemo

S obzirom na sve veći broj upita fizičkih i pravnih lica, kako novih firmi, tako i već afirmiranih kompanija na poslovnom tržištu u našoj državi, u vezi sa mogućnostima izgradnje poslovnih objekata na lokalitetu Šip, valja istaknuti da je Općina Centar 2015. godine donijela dokument Korekcija izmjena i dopuna Regulacionog plana poslovne zone „Šip“ kojim su stvoreni planski preduvjeti za izgradnju inovacijsko-tehnološkog parka.

U tom pravcu Općina je pristupila i rješavanju imovinsko-pravnih pitanja na ovom lokalitetu na kojima je Općina većinski vlasnik zemljišta, te objavila prvi javni poziv za prodaju dvije parcele za izgradnju dva poslovna objekta koji svojim sadržajem treba da budu u funkciji IT parka.

- -

U proteklom periodu Općina je u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo obezbijedila finansijska sredstva u ukupnom iznosu od oko 2,7 miliona maraka (Vlada KS 1,7, a Općina milion KM) uz obavezu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo da za ova sredstva izgradi glavnu saobraćajnicu sa cjelokupnom komunalnom infrastrukturom za pristup budućim poslovnim zgradama IT kompanija.

U želji da se stvore nove lokacije za izgradnju poslovnog sadržaja ovog karaktera, kako bi što veći broj kompanija, domaćih i stranih, mogao praviti biznis na ovom jedinstvenom prostoru, općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić će u saradnji sa Zavodom za planiranje KS već na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća predložiti donošenje odluke o proširenju prostornog obuhvata sadašnjeg prostora za izgradnju IT parka, a odmah iza toga pripremiti odluku o prodaji tih lokacija u vlasništvu Općine uz poziv IT kompanijama da se jave radi moguće izgradnje svojih poslovnih zgrada.

Imajući u vidu ogroman značaj budućeg IT parka za privredni razvoj i Kantona i Općine Centar, mogućnost zapošljavanja više stotina, a u perspektivi i više hiljada visoko stručnih kadrova i njegov snažan naučni i finansijski visoko vrednovan izvozni potencijal, načelnik Ajnadžić je organizirao sastanak sa direktorima Zavoda za planiranje razvoja KS i Zavoda za izgradnju KS i njihovim saradnicima na kojem će posebna tema biti izgradnja komunalne infrastrukture u funkciji snažnog i dinamičnog razvoja informaciono-tehnološkog parka na lokalitetu Šip.

Namjera je da se već u ovoj početnoj fazi razvoja ovog prostora planiraju svi glavni aspekti komunalnog razvoja kao što su izgradnja pristupnih saobraćajnica, obezbjeđenje stabilnog snabdijevanja pitkom vodom, kvalitetna separatna kanalizacija, kontinuirano napajanje električnom energijom, razvoj gasne mreže, kablovska infrastruktura i druga važna razvojna rješenja koja će omogućiti moguće daljnje širenje ovog privrednog prostora u narednoj fazi njegovog razvoja.

- -

Načelnik Ajnadžić ističe uvjerenje da će Vlada KS nastaviti uspješnu saradnju sa Općinom Centar i promoviranje zajedničkog rada na stvaranju najboljih uslova za privlačenje investitora i IT kompanija, te svoje finansijsko učešće u kreiranju moderne evropski uređene poslovne zone Šip.

Najnovije

Uskoro raspuštanje Hrvatskog sabora: Parlamentarni izbori u aprilu ili maju

U Zagrebu je danas održana sjednica predsjedništva HDZ-a na kojoj je donijeta odluka da će Hrvatski sabor biti raspušten...