Općina Centar odgovorila: Bosanski specijalci zaslužuju i dobit će spomenik, ali zakon moramo ispoštovati

preporučujemo

Povodom otvorenog pisma Udruženja veterana odreda policije „Bosna“ koje je na adresu nekoliko medija proslijedio Muhamed Gafić, u cilju pravovremenog i istinitog informisanja Općina Centar Sarajevo se danas oglasila saopštenjem za javnost. Saopštenje prenosimo u cjelosti.

Duboko poštujući ogroman, neizmjeran doprinos Odreda policije „Bosna” i svih pripadnika ove elitne jedinice koji su dali život i zdravlje za odbranu grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine, općinski načelnik prof.dr. Nedžad Ajnadžić i kompletna općinska administracija od samog početka podržavali su aktivnosti Udruženja veterana odreda policije „Bosna“ u vezi izgradnje spomenika bosanskim specijalcima na lokalitetu parka kod Druge gimnazije.

Stoga smo jako iznenađeni odnosom gospodina Gafića i tvrdnjama iznesenim u otvorenom pismu, a naspram naših nastojanja da se projekat izgradnje spomenika dovede do kraja.

Da bi se dobila jasnija slika o tome šta je sve urađeno do danas potrebno je hronološki poredati poduzete aktivnosti.

Naime, Udruženje veterana odreda policije „Bosna“ obratilo se Općini Centar Sarajevo 15.8.2016. godine sa zahtjevom za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju spomen obilježja bosanskim specijalcima na lokalitetu parka kod Druge gimnazije.

S obzirom da tražena intervencija u prostoru nije tretirana provedbenom planskom dokumentacijom u toku postupka, po službenoj dužnosti, pribavljeno je mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Urbanistička saglasnost je izdata 21.3.2017. godine.

U urbanističkoj saglasnosti je, između ostalog, utvrđena obaveza investitora da riješi imovinsko-pravne odnose na predmetnom zemljištu, odnosno da uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje dostavi dokaz prava građenja na pomenutom zemljištu (čl. 99 Zakon o prostornom uređenju Sl. novine KS 7/05).

Nakon toga 10.8.2017. godine Udruženje se obratilo sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za građenje, ali u navedenom zahtjevu nije dostavljen dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima.

Budući da je uslov za izdavanje odobrenja za građenje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu, 10.8.2017. godine Udruženje veterana odreda policije „Bosna“ se obratilo i zahtjevom za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na predmetnom lokalitetu.

Po podnesenom zahtjevu nadležna općinska služba je izvršila parcelaciju predmetnog zemljišta tako da je od matične parcele nastala nova predviđena za izgradnju spomenika u površini od 205 metara kvadratnih. Nadležna komisija za procjenu vrijednosti nekretnina je konstatovala da se predmetno zemljište nalazi u prvoj građevinskoj zoni, te da visina naknade za isto iznosi 800 KM po metru kvadratnom što za površinu od 205 kvadrata iznosi 164 hiljade KM.

Vlasnik zemljišta na kojem je planirana izgradnja spomenika je Općina Centar Sarajevo. U skladu sa Zakonom o stvarnim pravima FBiH (Sl. novine FBiH 66/13 i 100/13 član. 363 stav 1) propisano je da nekretninama u vlasništvu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, mogu raspolagati nadležna tijela tih jedinica, u konkretnom slučaju Općinsko vijeće, samo na osnovu javnog konkursa i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, a izuzetno neposrednom pogodbom.

Općina Centar Sarajevo po zakonu ne može i ne smije nikoga osloboditi plaćanja naknade za zemljište, te je Udruženju 7.2.2018. godine poslata obavijest da zakon ne propisuje mogućnost prodaje zemljišta bez plaćanja tržišne cijene.

Udruženje je nakon toga 21.2.2018. godine uputilo dopis u kojem obavještavaju Općinu Centar da nemaju namjeru kupovati zemljište, te da na pomenutom lokalitetu žele izgraditi spomenik gdje bi oni bili investitori, a da vlasnik zemljišta ostane Općina Centar Sarajevo.

Općina želi ukazati Udruženju da neće kršiti zakon i da svaki subjekt mora po zakonu platiti cijenu zemljišta, pa tako i sama Općina kada pravi javne ceste, škole, sportske objekte, vrtiće i druge mora platiti zemljište vlasnicima, bez obzira da li je vlasnik Zavod za izgradnju KS, javno ili privatno preduzeće ili fizičko lice, jer to nalaže ZAKON. I ovaj zakon ne poznaje izuzeća.

Stoga, pravno neutemeljen zahtjev Udruženja Općina Centar Sarajevo, uz istinsku moralnu, administrativnu i finansijsku podršku na izgradnji spomenika, ne može prihvatiti jer bi to značilo direktno kršenje Zakona o stvarnim pravima FBiH.

Kako bi se pravazišle nastale poteškoće načelnik Ajnadžić je pripremio prijedlog o kojem će Općinsko vijeće na sjednici 29. marta 2018. godine raspravljati, a koji podrazumijeva da Općina Centar Sarajevo izdvoji 64 hiljade KM za sufinansiranje plaćanja naknade za zemljište, a da ostatak sredstava od 100 hiljada maraka obezbijede Kanton i Grad, sve u cilju realizacije izgradnje spomen obilježja bosanskim specijalcima.

Valja istaći da je upravo načelnik Ajnadžić donio odluku o izdvajanju 10 hiljada KM na ime sufinansiranja izgradnje spomenika koja su u 2017. godini uplaćena na račun Udruženja, što govori u prilog netačnom informisanju javnosti od strane gospodina Gafića.

Istovremeno, radi podrške pravednoj odbrani pred Sudom, Općina je u protekloj godini izdvojila 50 hiljada KM za Fondaciju „Istina, pravda, pomirenje“ čija je obaveza da finansira troškove pravne pomoći bivšim časnim pripadnicima Armije i MUP-a RBiH među kojima su istinske patriote ove zemlje.

Imajući u vidu proizvoljne, netačne, tendenciozne i neistinite tvrdnje gospodina Muhameda Gafića u kojima se navodi „arogantan odnos lokalnih vlasti Općine Centar Sarajevo prema našim najboljim saborcima-šehidima i poginulim borcima… a da ovu stvarnost kreira vlast Općine Centar na čelu sa SDA i načelnikom Nedžadom Ajnadžićem“, želimo upoznati pripadnike svih boračkih populacija, boračkih udruženja i sve građane, a u cilju istine koja se ne može ničim demantirati i osporiti, da je samo u 2017. u prvoj godini mandata načelnika Ajnadžića Općina izdvojila 887.952,11 KM za podršku različitim projektima i obilježavanju događaja koji su vezani za period odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu, odnosno odbrambenog narodno-oslobodilačkog antifašističkog otpora 1992-1995. godina.

Također, želimo ukazati da je Općinsko vijeće uz podršku načelnika Ajnadžića na sjednici 2017. godine utvrdilo prijedlog mjesta za izgradnju parka i spomen-obilježja specijalnoj jedinici „Lasta“ u Ulici Patriotske lige kod Arhitektonskog i građevinskog fakulteta u Sarajevu, a da je Općina u istoj godini izgradila spomen-obilježje borcima, kao i spomen-obilježje civilnim žrtvama rata na Gorici.

Istovremeno, na svim skupovima organiziranim u vezi sa obilježavanjem herojske borbe boraca i građana Sarajeva, pripadnika Armije i MUP-a RBiH za odbranu, upravo je načelnik Ajnadžić snažno zagovarao izgradnju centralnog spomen-obilježja svim braniteljima Sarajeva na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović ističući spremnost da Općina snažno finansijski podrži realizaciju ove velike ideje.

Općina poručuje gospodinu Gafiću da će i u ovoj oblasti dosljedno provoditi i primjenjivati važeće zakone s uvjerenjem da su se borci Armije i MUP-a RBiH u vremenu protekle agresije borili da uz odbranu slobode, nezavisnosti i suverenosti države BiH izgrade našu zemlju kao pravnu državu u kojoj će se primjenjivati zakon na jednak način za sve njene građane.

Općina Centar na čelu sa načelnikom Ajnadžićem i uz podršku Općinskog vijeća i u ovoj godini će podržati na desetine različitih projekata koji potvrđuju istinsku odanost i priznanje našim borcima koji su odbranili Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

Najnovije

Dodik najavio novu sjednicu: Ukinuti OS BiH, VSTV i UIO; približeni stavovi s Milanovićem

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da treba povući ranije date saglasnosti Republike Srpske za formiranje Oružanih...