Općina Centar zahtijeva od Sarajevostana da hitno otkloni kvar u Centru

Preporučujemo

Iskazujući veliki senzibilitet prema porodicama i djeci sa poteškoćama u razvoju, a uzimajući u obzir da u Bosni i Hercegovini ne postoji sistemska podrška za ovu ranjivu kategoriju društva, Općina Centar Sarajevo je u 2017. godini obezbijedila prostor u Ulici Valtera Perića i u potpunosti finansirala njegovu rekonstrukciju, odnosno adaptaciju, uključujući namještaj i opremu, u skladu sa potrebama djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica.

Za rekonstrukciju i opremanje prostorija Općina je izdvojila 160 hiljada maraka, a nakon višemjesečnih napora u januaru 2018. godine konačno je i otvoren Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju. Implementacija projekta povjerena je Udruženju “Colibri”, a rezultati rada ovog Centra, ali i Udruženja u proteklih nekoliko mjeseci bili su impozantni.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić koji je podržao uspostavljanje i otvaranje ovog Centra, prilikom posljednje posjete je naglasio da mu je ovaj uspješno realizirani projekat Općine Centar jedan od najdražih.

S obzirom na sve navedeno, Općina Centar izražava veliko nezadovoljstvo činjenicom da Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju ne radi duže od 20 dana, a sve zbog kvara na zajedničkim istalacijama stambeno-poslovnog objekta iznad prostora u kojem je Centar smješten, te prodiranja otpadnih voda u prostorije u kojima borave porodice i djeca.

Želeći da se prostorije što prije osposobe i u namjeri da pomogne porodicama i djeci, predstavnici nadležnih službi su u više navrata kontaktirali Sarajevostan, odnosno upravitelja koji je nadležan za rješavanje navedenog problema.

“Oštećenja su nastala u poslovnom prostoru u kojem je smješten Centar za zdravo starenje. Pucanje cijevi je nastalo na instalacijama smještenim u zajedničkim dijelovima zgrade. Upravitelj nad objektom je Sarajevostan koji ima zakonsku obavezu da izvrši sanaciju nastalih oštećenja. Predstavnici Sarajevostana su obavijestili Općinu Centar da su u dva navrata izlazili i radili uviđaj, ali da nemaju sredstava na računu. U obavijestima Sarajevostana nismo dobili ni predmjer ni predračun potrebnih radova za sanaciju uzroka curenja u prostor. Nadležna služba je 6. augusta kontaktirala Sarajevostan i zatražila da se kvar sanira. Nakon toga 9. augusta ponovo je kontaktiran Sarajevostan i opet ništa nije urađeno. Poslije toga 13. augusta smo ponovo kontaktirali Sarajevostan gdje smo dobili informaciju da je dat nalog da se radovi izvrše. S obzirom da je stanje ostalo nepromijenjeno 16. augusta ponovo smo kontaktirali Sarajevostan”, ističu iz Općine Centar.

Općina Centar Sarajevo ne može izvršiti sanaciju kvara na zajedničkim instalacijama i vertikalama vodovoda i kanalizacije s obzirom da je neophodan ulazak i u privatne stanove, a što je u isključivoj nadležnosti Sarajevostana, preduzeća kojem je Kanton Sarajevo povjerio upravljanje nad ovom zgradom.

Općina Centar će u svakom slučaju, nakon što bude otklonjen kvar, preduzeti hitne mjere kako bi se prostorije Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju što prije osposobile i kako bi djeca i porodice ponovo ušle u prostorije koje su njima i namijenjene.

Više o ovome problemu pročitajte u ovom članku.

Najnovije

Bliži se kraj egzodusu, ko je pobjegao, pobjegao je? “Nakon referenduma Kremlj ide korak dalje”

Ruski nezavisni portal Meduza, koji djeluje iz inostranstva, javlja da ruske vlasti planiraju zatvoriti granice za muškarce u dobi...