OSCE: Nacrt izmjena i dopuna Krivičnog zakona RS zabrinjava

Preporučujemo

Kancelarija OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHIR) izrazila je zabrinutost u pogledu njihove usklađenosti sa pravom na slobodu izražavanjaanaliza, a kao odgovor na nedavno donošenje nacrta izmjena i dopuna Krivičnog zakona RS.

– Pravo na slobodu izražavanja je ljudsko pravo od ključnog značaja za funkcionalnu demokratsku državu i realizaciju ostalih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Potpuno uživanje ovog prava je jedno od temelja slobodnog, demokratskog, tolerantnog i pluralističkog društva, u kojem pojedinci i grupacije s različitim pripadnostima i uvjerenjima mogu iznijeti svoja mišljenja i postići vidljivost marginaliziranih ili nedovoljno zastupljenih kategorija.

Imajući na umu negativan uticaj koji zakoni o kleveti mogu imati na slobodu izražavanja, međunarodna tijela za zaštitu ljudskih prava zajedno s predstavnicom OSCE-a za slobodu medija pozvali su države da ukinu sve zakone o kleveti u okviru krivičnog prava.” dalje se navodi u ovoj pravnoj analizi. “Pravo na zaštitu ugleda je definirano kao osnovno pravo i zaštićeno kao takvo međunarodnim pravom, te se može narušiti klevetom. Istovremeno, zakoni o kleveti mogu imati krajnje negativan efekat po uživanje prava na slobodu izražavanja. Zato je važno da se zakoni o kleveti formuliraju na način na koji onemogućavaju potencijalnu zloupotrebu od strane javnih vlasti i, u isto vrijeme, poštuju princip proporcionalnosti.”

ODIHR poziva vlasti da ne nastavljaju sa usvajanjem odredbi koje imaju za cilj kriminaliziranje “uvreda” i “klevete” u Republici Srpskoj. U svojoj analizi, Kancelarija predlaže razmatranje niza mogućih alternativa, istovremeno osiguravajući da one budu pažljivo osmišljene kako bi se isključile proizvoljne primjene ili zloupotrebe od strane zvaničnika i institucija, te da budu u potpunosti usklađene sa svim međunarodnim standardima ljudskih prava – saopćeno je iz OSCE-a.

Najnovije

Armin Berberović priznao krivicu na ročištu za određivanje pritvora

Večeras je održano ročište za određivanje pritvora Arminu Berberoviću koji je u petak u Sarajevu u saobraćajnoj nesreći ubio...