Pacijentima dostupan registar verifikovanih zdravstvenih ustanova u BiH

Preporučujemo

S ciljem povećanja transparentnosti postupka verifikacije i osvještavanja pacijenata po pitanju kvalitete usluga zdravstvenih ustanova, od sada je javnosti dostupan Registar verifikovanih zdravstvenih ustanova BiH, od strane imenovane laboratorije za verifikaciju medicinskih uređaja s funkcijom mjerenja, Verlab d.o.o. Javnosti su sada na jednom mjestu dostupne informacije o tome da li je određena zdravstvena ustanova prošla proces verifikacije medicinskih uređaja sa funkcijom mjerenja, te da li pacijente tretira sa zakonski ispravnom medicinskom opremom.

Ovo je za pacijente posebno važno jer imaju osnovno ljudsko pravo na adekvatno liječenje s obzirom na to da su upravo oni ti koji plaćaju i zdravstvo i zdravstvene usluge.

- -

“Neispravni EKG aparati, oštećeni i neispravni senzori temperature na inkubatorima, neispravni tlakomjeri, ‘mrtvi’ defibrilatori samo su neki od problema sa kojima se susrećemo na terenu koji ugrožavaju zdravlje i živote pacijenata, a koji se po zakonu rješavaju redovnom verifikacijom”, naglasila je mr.sc. Lejla Gurbeta, dipl.ing.el., tehnički rukovodilac laboratorije Verlab, te pozvala građane i građanke da prije posjete medicinskim institucijama u kojima se liječe provjere status njihove opreme na www.verlab.ba i zahtijevaju da ih se pregleda verifikovanom opremom, budući da pregled neverifikovanom opremom može biti podložan tužbi.

Pogrešne vrijednosti na uređajima navode i ljekare na krive zaključke, te propisivanje neodgovarajućih terapija, a odgovornost je u konačnici na instituciji koja jeste ili nije provela proces verifikacije.

“Svaka zdravstvena ustanova koja je označena da nije uradila verifikaciju radi sa zakonski neispravnim aparatima”, naglasila je Gurbeta napominjući da bi ne samo po zakonu nego i po svim moralnim i etičkim načelima zdravstvene ustanove morale staviti zdravlje i sigurnost pacijenata u prvi plan.

Inače, u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu BiH, od 2015. godine zdravstvene ustanove dužne su vršiti verifikaciju ispravnosti u deset kategorija: EKG uređaj, defibrilatori, anesteziološke mašine, respiratori, neonatalani pedijatrijski inkubatori, infuzomati, perfuzori, dijalizni aparati i pacijent-monitori i terapeutski ultrazvuci.

- -

Ovo je samo još jedan korak ka digitalizaciji u poslovanju imenovane laboratorije Verlab. Naime, pokrenut je i online softver eVerlab koji zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovina omogućava brz i efikasan uvid u status medicinske opreme s funkcijom mjerenja kao i informaciju o performansama te opreme kroz duži vremenski period.

Ovaj softver ujedno predstavlja i prvu digitalnu bazu medicinske opreme s funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini čime se radi usklađivanje aktivnosti sa trendovima u EU i ostatku razvijenih svjetskih zemalja.

Najnovije

Broj zaposlenih u BiH u martu bio 853.002 osobe, a prosječna neto plaća 1.353 KM

U martu 2024. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 853.002, a od toga 387.022 žena, navode iz...