Papirne uputnice u Sarajevu odlaze u historiju, očekuju se višemilionske uštede

preporučujemo

Zdravstvene ustanove u Sarajevu užurbano prelaze s papirnih na elektronske uputnice. U to su mogli uvjeriti oni koji pokušavaju izvaditi nalaze, a imali su odštampanu uputnicu. Prethodno, radi slanja elektronske, morali su još jednom posjetiti porodičnog ljekara.

Govoreći o ovome procesu, u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS objašnjavaju da je Odluka o vođenju medicinske dokumentacije u elektronskom obliku u okviru Centralnog informacionog sistema stupila na snagu još 27.11.2020.godine.

Tom odlukom utvrđena je obaveza svih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo da sačinjavaju, koriste, vode i razmjenjuju medicinske dokumentacije i evidencije u zdravstvu, sačinjavanje i vod izvještaje, registre i druge srodne dokumentacije u elektronskoj formi.

Operativna primjena od početka maja

Po donošenju ove Odluke, Zavod je u više navrata upoznao sve ugovorne ustanove sa njihovim pravima i obavezama po tom osnovu, te tražio da o navedenom upoznaju sve svoje uposlenike.

“Ovo praktično znači da se u prethodnom periodu radila postepena supstitucija štampane dokumentacije ka elektronskoj, s ciljem potpunog prelaska na elektronsku dokumentaciju, a što između ostalog uključuje i uputnice prema laboratorijama.

Još prije dva mjeseca, putem elektronske table u sklopu informacionog sistema, najavljeno je skori potpuni prelazak na elektronsko upućivanje u laboratorij, a operativna primjena je počela od početka ovog mjeseca”, objašnjavaju u Zavodu.

Kako dodaju, svi ljekari propisivači koji vrše upute u laboratoriju su već odavno upoznati sa navedenom praksom i bili su u obavezi da pacijente upućuju u laboratoriju elektronskim putem.

“Ključni benefiti prelaska na potpuno elektronsko upućivanje u laboratorij su očekivane višemilionske uštede na nivou Kantona Sarajevo”, kažu u Zavodu.

Koje benefite donosi novi sistem

Povezivanjem laboratorija i laboratorijske opreme u Centralni informacioni sistem omogućeno je da se vrši kontrolisana razmjena odgovarajućih laboratorijskih podataka između ustanova, potpuno praćenje potrošnje reagensa i ostalog laboratorijskog materijala, izbjegavanje višestrukih laboratorijskih nalaza i bespotrebno dupliranje pretraga pacijentima, implementacija “puta pacijenta” među ustanovama i u oblasti laboratorijske dijagnostike….

Zavod smo upitali i za korištenje različitih zdravstvenih knjižica. Iako su već davno uvedene elektronske, još su u upotrebi i one stare, papirne.

“Kada su u pitanju stare knjižice, pojedini osiguranici ih i dalje koriste, s tim da Zavod više ne vrši nabavku starih papirnih knjižice, već je strateški opredjeljen na potpuni prelazak za elektronske zdravstvene kartice (EZK)”, zaključuju u Zavodu zdarvstvenog osiguranja KS.

Najnovije

Tuzla: Kreativni roditelji djeci iz mahale napravili ‘motoričko tlo’, više skakutanja i igre, a manje tipkanja i igrica

Djeca danas svoje vrijeme rado provode kod kuće za računarima, na tabletima i pametnim telefonima ukoliko im ne ponudite...