Peticijom protiv fabrike za pirolizu guma u Bosanskom Grahovu

Preporučujemo

U Bosanskom Grahovu je u toku proces borbe protiv pokretanja pogona za spaljivanje guma, a zabrinuti Grahovljaci pokrenuli su i on line peticiju.

“Naša opština se nalazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na tromeđi Bosne, Dalmacije i Like, na 861 m.n.v. Sam geografski položaj i nadmorska visina na kojoj se nalazi, govore da se radi o planinskom kraju koji obiluje prirodnim ljepotama, netaknutom prirodom, čistom vodom i vazduhom.
Nakon ratnog razaranja, prirodne ljepote i nezagađena okolina su ostali jedino čime se stanovnici Grahova mogu istinski pohvaliti. Sada je i to dovedeno u pitanje”, navode.

Tvrde da se u staroj ciglani pokušava pokrenuti pogon za spaljivanje guma, što bi označilo početak termohemijskog procesa koji se naziva piroliza.

“Spaljivanje na visokim temperaturama, bez prisustva vazduha. On se nastoji prikazati kao jednostavan i efikasan način zbrinjavanja otpada, pri kojem se dobijaju čvrsti, tečni i gasoviti proizvodi, koji se dalje mogu koristiti kao gorivo. Zelena hemija na djelu! Ipak, u praksi je malo drugačije. Prinos procesa pirolize i kvalitet gotovih proizvoda zavisi od primijenjenih radnih uslova i reaktora u kojem se proces izvodi. Ako se ovome doda korištenje neodgovarajućih filtera i nepoštovanje propisa o zaštiti životne sredine, ishod je jasan-poguban uticaj na cijeli ekosistem. Oslobađaju se veoma toksična organska jedinjenja, kakva su dioksin i furan, koja pokazuju niz štetnih dejstava na ljudsko zdravlje, o čemu svjedoče brojni naučni radovi. Osim toga, ovim procesom se ne uništavaju prisutne neorganske materije, tako da se štetnom uticaju na okolinu i čovjeka pridružuje i prisustvo teških metala. Iskustva lokalnih zajednica u kojim je primjenjivan ovaj postupak govore u prilog tome. Sve ono čim smo se ponosili i u čemu smo uživali, moglo bi nepovratno nestati”, apelovali su građani koji su se obratili N1.

Pišu, navode, u namjeri da očuvanju jednu od rijetkih prirodnih oaza u Bosni i Hercegovini.

Prijete da će ako je i potrebno blokirati navedeno preduzeće sopstvenim tijelima.

Iz kompanije zasad, na pitanja N1 o namjerama i prenamjeni djelatnosti, nema odgovora.

Najnovije

Srbija bi se mogla naći kao domaćin narednog svjetskog klimatskog samita

Moldavija se već kandidovala za predsedavajuću samita UN-a o klimi sljedeće godine (COP29), a Srbija također razmišlja o tome...