Plate u institucijama BiH i naredne godine ostaju iste

Preporučujemo

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je pojedinačne odluke o visini osnovice za obračun plaće te o visini regresa za godišnji odmor zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Visina osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH za 2019. godinu od 475,69 KM i regres koji iznosi 300,00 KM zadržani su na nivou iz 2018. godine u skladu s Politikom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH iz 2016. godine.

- -

Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, Vijeće ministara BiH je donijelo i Odluku o usvajanju politike plaća i naknada u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2019 – 2022. godine.

Politika plaća i naknada u institucijama Bosne i Hercegovine će prevashodno biti vezana za fiskalnu strategiju koja, pored ostalog, obuhvata svođenje javnih rashoda u realne okvire i smanjenje učešća ukupnih javnih izdataka u BDP-u.

Najnovije

Brutalan izraelski napad na Rafah, srušena džamija i ubijeno više od 10 članova iste porodice

Izrael je intenzivirao svoje bombardovanje Rafaha na jugu Gaze i više od deset članova jedne porodice je ubijeno u...