Pogledajte konačni sporazum Sindikata rudnika i Vlade FBiH

Preporučujemo

Vlada Federacije BiH danas je postigla sporazum sa Sindikatom radnika rudnika u FBiH, kojim se ispunjava 11 od ukupno 13 zahtjeva rudara.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džidić istakao je da je ovo moralo biti urađeno kako bi se spasio čitav energetski sektor.

“Želim da svaku pojedinačno od ovih tačaka implementiramo u narednom periodu. S druge strane, drago mi je da je proces prestrukturiranja, nadam se od danas, otkočen i da će on u fazama kako je i definisan morati biti urađen da bi spasili čitav energetki sistem”, rekao je Džindić na pres-konferenciji nakon potpisivanja sporazuma.

Predsjednik Sindikata radnika rudnika u FBiH Sinan Husić istakao je da se večeras u 22.00 sata može očekivati pokretanje rudnika uglja u sastavu koncerna EPBiH.

“U ovom trenutku je ovo nešto što je Sindikat ponudio u borbi za radnička prava. Nismo do kraja zadovoljni, ponudili smo puno toga. Analizirajući sva dešavanja u Federaciji i nakon konsultacija sa radnicima sa terena donijeli smo odluku da pristupimo potpisivanju sporazuma”, rekao je Husić.

Direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija kazao je da realizacijom sporazuma neće doći do povećanja električne energije.

“U ovom sporazumu su prvi put definisane obaveze direktora rudnika. Socijalni dijalog nema alternativu. Meni je žao što smo došli u situaciju da ‘preko nišana’ razgovaramo. Kvalitet sporazuma je što smo došli do takvog sporazuma koji neće ugroziti Elektroprivredu. Neće biti dodatnog povećanja električne energije za domaćinstva u 2022. godini”, rekao je Andelija.

Sporazum predviđa da on i dalje ostane na čelu Elektroprivrede BiH.

Prema potpisanom sporazumu Elektroprivreda treba u roku od sedam dana izvršiti smjenu direktora rudnika “Kreka” Huseina Trunića.

Uvažen je i zahtjev koji se tiče isplate dnevnica za vrijeme trajanja protesta.

Također, u sporazumu stoji da će Elektroprivreda i rudnici uglja u sastavu Koncerna EPBiH najkasnije do 31. maja 2022. godine uraditi Plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima u rudnicima uglja u sastavu koncerna, a koji će se provoditi od 1. januara 2023. do 31.12. 2028. godine.

Elektroprivreda BiH se obavezuje da će najkasnije do 3. decembra 2021. godine tražiti od Vlade FBiH saglasnost za izmjenu cijene uglja koji se isporučuje Elektroprivredi BiH.

Nakon date saglasnosti od Vlade Elektroprivreda se obavezuje da rudnicima uglja u sastavu Koncerna EP dostavi prijedlog Ugovora o isporuci uglja za 2022. godinu po većoj cijeni za 20 posto u odnosu na cijenu utvrđenu Ugovorom o isporuci uglja za 2021. godinu.

Povećanje cijene uglja za 20 posto se odnosi na sve vrste uglja iz svih rudarskih objekata u rudnicima uglja u sastavu koncerna EP.

Osim navedenog, sporazumom su se Elektroprivreda i rudnici uglja obavezali da obezbjede potrebna sredstva za izmirivanje obaveza za penzionisanje svih radnika koji će steći te uslove do kraja 2022. godine.

Najnovije

Šta američki State Department kaže o terorizmu u Bosni i Hercegovini

State Department, odnosno Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, objavilo je izvjetšaj o terorizmu u svijetu za 2022. godinu. U...