Političkim subjektima u 2023. godini iz budžeta svih nivoa vlasti u BiH isplaćeno više od 20 miliona KM

Preporučujemo

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, pored ostalog, na današnjoj sjednici primila k znanju informaciju o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2021. godinu, sa nalazima revizije i Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2021. godini kao i informaciju o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2023. godini iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka, pokrenuti postupak protiv 47 političkih stranaka, za koje je pregledom i revizijom njihovih finansijskih izvještaja utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su u 2021. godini prekršile odredbe Zakona o finansiranju
političkih stranaka.

- -

Navedeni izvještaji o reviziji političkih stranaka sa nalazima revizije i mišljenjem revizora će biti objavljeni na internet stranici www.izbori.ba, a mišljenje revizora i u Službenom glasniku BiH.

Prema podacima, prikupljenim od nadležnih organa i institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, za finansiranje političkih subjekata u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 20,996,233.43 KM. Od planiranog iznosa isplaćeno je 96,65 %, odnosno političkim subjektima su isplaćena sredstva u iznosu od 20,293,347.55 KM.

Informacija ne sadrži podatke o uplatama sredstava političkim subjektima iz budžeta Srednjobosanskog kanton, Općine Breza i Općine Kalinovik jer ih još nisu dostavili.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će također na svojoj internet stranici objaviti podatke o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2023. godini iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, izuzev Srednjobosanskog kantona, Općine Breza i Općine Kalinovik.

Najnovije

Islamska zajednica u BiH osudila izjavu Nešića i sramnu kampanju protiv usvajanja Rezolucije o Srebrenici

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osuđuje sramnu kampanju koju vode političke, akademske, medijske, a, nažalost, i neke vjerske...