Potpisan Okvirni sporazum o izgradnji mosta prema Novoj industrijskoj zoni u Vogošći

Preporučujemo

Danas je u Vogošći, u Kabinetu Općinskog načelnika potpisan Okvirni sporazum između Općine Vogošća i firme “Termo-beton” d.o.o. Breza o izgradnji mosta koji će, sa pratećom saobraćajnicom, povezivati Novu industrijsku zonu u Vogošći sa magistralnim putem M 18. Sporazum su potpisali Općinski načelnika Edin Smajić u ime Općine Vogošća i Ahmed Tiro direktor u ime firme “Termo – beton”.

Okvirni sporazum zaključen je na period od 3 godine i na iznos od 1.345.005,03 KM sa PDV-om. Radovi će se finansirati namjenskim sredstvima viših nivoa vlasti i sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

- -

Općinski načelnik je istakao kako je do sada u izgradnju infrastrukture u Novoj industrijskoj zoni utrošeno preko 6.000.000,00 KM, a da je rješavanje pristupa ostavljeno da se riješi kasnije jer su korišteni alternativni pravci za pristup Zoni.

Realizacija ovog projekta obuhvata izgradnja ulaza u Novu industrijsku zonu koji je adekvatan za saobraćaj teretnih vozila, sigurniji i lakši pristup pješacima, čime se rasterećuje saobraćaj na magistralnom putu i u Ulici Muje Šejte, te se stvaraju preduslovi za povezivanje magistralnog puta sa Prvom transferzalom.

Sami radovi obuhvataju izmještanje podzemnih instalacija vrelovoda u dužini od 150 m, fekalne i oborinske kanalizacije u dužini od 155 m i vodovoda u dužini od 47 m.

Slijede radovi na konstrukciji mosta, što podrazumjeva izgradnju armirano betonske konstrukcije mosta raspona 20 m i širine poprečnog presjeka 12 m.

Uz to će biti izgrađeno 267 m saobraćajnice, poprečnog presjeka od dvije saobraćajne trake širine 3,25 m, ivične trake po 0,30 m, sa obostranim pješačkim stazama širine po 1,60 m. Konstrukcija saobraćajnice se sastoji od tampon od 40 cm, bitonosivog sloja 7 + 7 cm, te habajućeg sloja od 4 cm.

Odvodnja će se regulisati kvadratnim slivnicima u novoizgrađeni oborinski kolektor.

Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Rok za izvođenje radova definisat će se pojedinačnim ugovorima u zavisnosti od vrste i obima radova.

Najnovije

Jasmin moli za pomoć: ‘Tražim brata i sestru, nisam ih vidio 14 godina. Ostavljeni su u domu…’

"Molimo vas sve da se uključite kako bi pomogli da Amela i Edin budu pronađeni, a poruka koju smo...