Povećan obim posla na Pedijatrijskim klinikama KCUS Zbrinjavanje djece s teškim prematuritetom: Izrazito niska stopa smrtnosti

Preporučujemo

Na Pedijatrijskim klinikama KCUS, u toku protekle godine, zabilježen je značajno povećan obim posla. Na ovim klinikama zbrinjavaju se najmlađi pacijenti iz cijele FBIH te istočnog dijela RS. Od ukupnog broja pacijenata, 70% dolazi iz drugih kantona.

Prema riječima direktora Discipline za zdravlje djeteta prof.dr.Ede Hasanbegovića, na dvije Pedijatrijske klinike evidentirano je 6.000 prijema, te je pruženo više od 200.000 usluga.

- -

„S pravom možemo reći da imamo najbolje i najstručnije pedijatre, te da smo po stručnosti i broju usluga u rangu sa velikim pedijatrijskim centrima. Samo u toku 2017.godine imali smo više od 52.000 različitih pregleda u ambulantama i na odjeljenjima, te je urađeno preko 35.000 dijagnostičkih procedura“ – naveo je prof.dr.Hasanbegović.

On ističe da je na Odjelu intenzivne neonatalne njege u toku protekle godine zbrinuto 500 prijevremeno rođene djece. Naglasio je da su posebno ponosni na visoku stopu preživljavanja djece sa teškim prematuriteom, od kojih su neka rođena sa 25 sedmica i samo 500 grama težine.

„Mi zbrinjavamo djecu iz cijele Bosne i Hercegovine.Kapacitet Odjela je 30 kreveta. Odjel je uvijek popunjen, a ponekad imamo i do 40 djece. S pravom možemo reći da je ovo jedan od najboljih intenzivnih odjela u regiji. Bilježimo izrazito visoku stopu preživljavanja, po kojoj se procentualno svrstavamo među vodeće pedijatrijske centre u svijetu. Raspolažemo sa 20 respiratorskih mjesta, to su aparati koji zahtjevaju mehaničku ventilaciju. Imamo preko 25 inkubatora i 15 CPAP aparata za disanje. Svi aparati su svakodnevno u upotrebi“ – izjavio je prof.dr.Hasanbegović.

On naglašava da je u porasu broj medicinski potpomognutih trudnoća u našoj zemlji. Najveći broj djece rođen ovim putem zahtijeva mehaničku ventilaciju. Riječ je o visoko frekventnoj ventilaciji sa raspoloživim kapacitetima kiseonika, a ponekad tretman traje i do mjesec dana.

- -

Pedijatrijska intenzivna njega raspolaže sa 8 respiratorskih mjesta. Na ovom odjelu se u posljednjih nekoliko mjeseci najčešće zbrinjavaju djeca sa promjenama na mozgu, kao što su različiti sindromi cerebralne paralize, mišićne distrofije. Trenutno je zbrinuto i 4 djece koja zahtjevaju trajnu mehaničku ventilaciju.

Prof.dr.Hasanbegović naglašava da se ovakva djeca ne bi trebala zbrinjavati u KCUS, jer se na ovom odjelu zbrinjavaju djeca koja zahtjevaju kratkotrajnu mehaničku ventilaciju, poslije operacije, koja su dobila neki respiratorni infekt odnosno respiratornu insuficijenciju ili srčanu insuficijenciju.

„ Ovakva djeca se privremeno zbrinu na Intenzivnom odjelu te ih nakon kraćeg oporavka premještamo na normalni odjel, odakle ih upućujemo kući. Djeca sa trajnom potrebom za mehaničku ventilaciju bi se trebala zbrinjavati u matičnim bolnicama, a postoje čak i respiratori koji se mogu koristiti u kućnim uvjetima. Međutim, bolnice iz kojih su nam djeca upućena nemaju potrebne respiratore, a roditelji ne žele preuzeti brigu na sebe. Djeca su praktično prepuštena sebi, te smo ih primorani zbrinjavati na Intenzivnom pedijatrijskom odjelu, iako je riječ o palijativnoj njezi, što pripada primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite. Ovo nam često pravi problem, jer nam je ograničen prostor za djecu koja se trebaju zbrinjavati na ovom odjelu“ – izjavio je.

Prof.dr.Hasanbegović dodaje da na obje Pedijatrijske klinike raspolažu svim neophodnim lijekovima i opremom za rad, te da se sprovodi kontinuirani program edukacije kadra.

„Mi nikada nismo oskudjevali sa bilo kojim lijekom ili aparatom. Iako su pedijatri deficitaran kadar na nivou države, na našim klinikama se svakodnevni posao i dežure odvijaju bez ikakvih zastoja. Konstantno radimno na edukaciji ljekara i medicinskog osoblja, kako bismo pružili što kvalitetnije usluge najmlađim pacijentima. Najbolje priznanje našeg rada su zdrava djeca, zadovoljni roditelji ali i pohvale naših kolega iz ostalih pedijatrijskih centara“ – kazao je prof.dr.Hasanbegović.

Najnovije

Dodik podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH koji ne priznaje, ali je povukao nakon prozivki

Predsjednik Republike Srpske i najjače političke partije u tom entitetu Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik uputio je Ustavnom sudu...