Poziv civilnim žrtvama rata za obnovu ostvarenog prava na porodičnu invalidninu

Preporučujemo

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar poziva sve civilne žrtve rata koje su korisnici prava na porodičnu invalidninu da do 31. oktobra 2019. godine dostave potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova za nastavak ostvarivanja navedenog prava.

Prema evidenciji pomenute općinske službe 178 korisnika ove pomoći iz Centra trebaju dostaviti potrebnu dokumentaciju za obnovu ostvarenog prava na porodičnu invalidninu.

Zahtjeve za obnovu prava na porodičnu invalidninu moguće je dobiti na Info-pultu Općine Centar, a potrebnu dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj kopiji, treba dostaviti na protokol Općine Centar (Mis Irbina 1).

Kako je propisao federalni Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, sa 31. augustom ove godine obustavlja se isplata novčanih naknada za korisnike ovog prava čija djeca redovno pohađaju nastavu u osnovnoj ili srednjoj školi, a 30. septembra ove godine za korisnike ovog prava čija djeca pohađaju nastavu na visokoškolskim ustanovama, dok je rok do 31. oktobra za ostale korisnike prava na porodičnu invalidninu, a imaju status civilne žrtve rata.

Također korisnici prava na porodičnu invalidninu su u obavezi da sve promjene statusa prijave općinskoj Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti. Sve dodatne informacije je moguće dobiti putem broja telefona 033/562-450 od odgovorne osobe Zlatana Kulovića.

Najnovije

Armin Berberović priznao krivicu na ročištu za određivanje pritvora

Večeras je održano ročište za određivanje pritvora Arminu Berberoviću koji je u petak u Sarajevu u saobraćajnoj nesreći ubio...