Poziv malim i srednjim preduzećima da se prijave na Izazov dekarbonizacije

Preporučujemo

Projekat „Podrška pripremi za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora”, kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH), a finansira Švedska, poziva sva zainteresirana mala i srednja preduzeća iz BiH da se prijave za sudjelovanje u Izazovu dekarbonizacije.

Ovom intervencijom nastoji se identificirati i uključiti pet preduzeća iz BiH i pomoći im da iz krize izađu jači sa pametnim (smart) rješenjma, te se teži uspostavljanju održivih pristupa za buduće poslovne operacije kroz pilot-provođenje konkretnih kratkoročnih intervencija koje će doprinijeti dekarbonizaciji njihovih poslovnih operacija.

- -

Intervencija će, također, doprinijeti paleti ideja i konkretnih akcija i skalabilnih inovativnih rješenja malih i srednjih preduzeća iz Bosne i Hercegovine. Te akcije bi doprinijele dekarbonizaciji i pokazale bi put ka središnjem cilju strategije dekarbonizacije – dostizanju neto nultih emisije i stabiliziranju klimatskih promjena. Na taj način će se, također, doprinijeti paleti ideja za unapređenje kvalitete zraka.

Izazov dekarbonizacije za mala i srednja preduzeća će doprinijeti održivom i zelenom oporavku privatnog sektora u BiH kroz pružanje podrške preduzećima predvodnicima uključenim u Izazov u:

  • Smanjenju njihovog energetskog intenziteta;
  • Prijelazu sa fosilnih goriva na goriva iz obnovljivih izvora;
  • Kontroli emisija stakleničkih plinova;
  • Kontroli emisija zagađivača zraka.

Cilj ove inicijative je podržati preduzeća u osmišljavanju konkretnog pristupa dekarbonizaciji koji će se moći dalje replicirati.

Važne informacije

- -

Proces pružanja pomoći će trajati od aprila do septembra 2021. godine.

Indikativni finansijski okvir podrške po preduzeću iznosi do 30.000 KM (uz minimalni doprinos primatelja sredstava granta u iznosu od 30%).

Rok za dostavljanje online prijava ističe u ponoć 21. aprila 2021. godine.

Sve informacije o načinu prijave mogu se pronaći na linku

Šta će mala i srednja preduzeća dobiti od ovog procesa?

Cilj Izazova je podržati preduzeća u osmišljavanju konkretnog pristupa dekarbonizaciji njihovih poslovnih operacija.

Nakon što budu odabrana za učešće u ovom Izazovu, malim i srednjim preduzećima će biti ponuđena:

  • Stručna pomoć prilagođena odabranom preduzeću u cilju procjene sadašnjeg statusa korištenja energije i resursa (procjena energetskih gubitaka i potencijala za promjenu izvora energije, kao i procjena tehnoloških opcija za sveukupno smanjenje emisija stakleničkih plinova i zagađivača zraka iz njihovih poslovnih operacija). Na taj način bi se pružila podrška pripremi dugoročnije mape puta za transformaciju koja će doprinijeti dekarbonizaciji koja će biti u većoj mjeri sistemska, uz mjerljive pokazatelje napretka;
  • Mala ulaganja u tehnologiju ili materijale koji su bitni za pokretanje ili podršku transformaciji ka dekarbonizaciji (grant u vrijednosti do 30.000 KM po jednom malom/srednjem preduzeću) u okviru održivosti i cirkularnosti u poslovanju.

Ova podrška je po svojoj prirodi transformacijska i fokusira se na identificiranje i uvođenje novih održivih pristupa i poslovnih modela na osnovu dekarbonizacije.

Po završetku pružanja pomoći, očekuje se da će biti postignuti sljedeći osnovni rezultati:

  1. Za svako malo i srednje preduzeće je izrađena mapa puta održive transformacije uz mjerljive polazišne i ciljne vrijednost otiska CO2;
  2. Uspješno je provedeno testiranje inovativnih i skalabilnih rješenja za dekarbonizaciju (najmanje 5 pilot intervencija koje doprinose dekarbonizaciji u oblasti smanjenja energetske efikasnosti, prijelazu sa fosilnih goriva na goriva iz obnovljivih izvora, kontroli emisija stakleničkih plinova iz izvora u privatnom sektoru, kontroli emisija zagađivača zraka iz izvora u privatnom sektoru);
  3. Paket skalabilnih rješenja i sistemskih pristupa dekarbonizaciji koji pokazuju lokalne prakse i održivost, a koje je razvio UNDP u svrhu učenja i skaliranja.

UNDP u BiH namjerava proširiti portfelj rješenja za održivi ekonomski oporavak i podržati dalju transformaciju poslovnih praksi u BiH ka ugljičnoj neutralnosti. Stimulativni paketi u podršci ekonomskom oporavku će biti pravedni i djelotvorni samo ako podržavaju prijelaz na ekonomiju koja će biti resursno efikasna, zelena i cirkularna.

Najnovije

Sarajka A.S. uhapšena zbog pomaganja počiniocima krivičnog djela

Sarajevska policija večeras oko 20.15 sati uhapsila je 44-godišnju ženu inicijala A.S. iz Sarajeva, zbog sumnje da je pomagala...