Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u evaluaciji projekata

Preporučujemo

Općina Centar poziva zainteresovane članove organizacija civilnog društva koje imaju sjedište na području općine Centar Sarajevo da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen 16. jula i bio je otvoren do 27. avgusta 2019. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u procesu evaluacije ne smiju učestvovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacija civilnog društva na istom javnom pozivu.

Zainteresovane organizacije civilnog društva mogu se prijaviti za učešće u evaluaciji projektnih prijedloga do 3. septembra 2019. godine do 10 sati, putem adrese elektronske pošte [email protected]. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti tokom septembra 2019. godine, a o datumu evaluacije odabrani kandidat će biti blagovremeno obaviješten.

Najnovije

FBI uhapsio pripadnicu jedinice Zulfikar, optužena da je tokom rata u BiH mučila Srbe

Državljanka SAD-a iz Bosne i Hercegovine uhapšena je jučer u Morgantownu u Zapadnoj Virginiji pod optužbom da je lagala...