Predsjednik FBiH odbio pomilovati 29 osuđenika

Preporučujemo

Predsjednik Federacije BiH u proteklom periodu odbio je pomilovati 29 pravosnažno osuđenih osoba, a djelimično je oslobodio kazne jednu osobu, piše N1.

Čavara je djelimičnio oslobodio od izdržavanja kazne Džonlo Amira.

- -

Presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku za krivično djelo “ubistvo u pokušaju” osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri godine. Pravomoćnom presudom Vrhovnog suda Federacije BiH preinačena je prvostepena presuda, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci.

Na osnovu člana IV.B.3.7.a)(7) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i članova 4. i 17. u vezi člana 2. Zakona o pomilovanju Čavara je donio odluku o odbijanju molbe za pomilovanje sljedećim osuđenim osobama:

1. Odobašić (Redže) Redžo
2. Šuvalić (Murata) Valentino
3. Malkoč (Edhema) Edhem
4. Čamdžić (Saliha) Dževaludin
5. Jusić (Mehe) Midhad
6. Džinić (Mustafe) Sifet
7. Kurtović (Nurije) Muharem
8. Selman (Kemal) Anes
9. Hadžikić (Osman) Salkan
10. Šerifović (Ramo) Mersed
11. Ramić (Mirsad) Arnel
12. Duraković (Jusuf) Enesa
13. Alečković (Ahmed) Nedim
14. Čičak (Hasan) Haris
15. Varupa (Abdulah) Mevludin
16. Abazović (Alija) Emir
17. Ibranović (Džemail) Jusuf
18. Božić (Anto) Toni – Ljubiša
19. Lukić (Milan) Mladen
20. Hercegovac (Đemil) Aldin
21. Pamuk (Mustafa) Armin
22. Šuvić (Hajrudin) Suad
23. Šakić (Ćazim) Samir
24. Ferhatović (Ramiz) Fahrudin
25. Vrana (Zahid) Iza
26. Isak (Ćamil) Ramo
27. Štrbac (Svetko) Miodrag
28. Hatić (Nijaz) Mirza
29. Nukić (Sulejman) Sadina

Molbe za pomilovanje su uputili i Nermin Zahirović, Amir Kličić, Mirzad Brkić i Majda Imširović, ali je u međuvremenu njihova kazna istekla.

Najnovije

Hutba povodom Dana Armije RBiH: Imati svoju državu i slobodu neprocjenjivo je blago

  U hutbi Rijaseta Islamske zajednice povodom Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, koju je napisao bataljonski imam Ammar ef....