Predstavnici Općine Centar i veterani odreda “Bosna” usaglašeni oko izgradnje spomen-obilježja

Preporučujemo

S namjerom da se riješi pitanje početka izgradnje spomen-obilježja posvećenog poginulim pripadnicima Odreda policije „Bosna” u parku kod Druge gimnazije, načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić je na ovom lokalitetu održao sastanak sa predstavnicima Udruženja veterana Odreda policije „Bosna”.

Ovom prilikom su dogovoreni konkretni koraci kako bi izgradnja spomen-obilježja poginulim pripadnicima Odreda mogla započeti u što skorijem roku.

- -

-Prije svega želim da kažem da nema nikakvih dilema oko izgradnje ovog spomenika. Svakako idemo u njegovu realizaciju i Općina Centar želi realizovati ovaj projekat, ali moramo pri tome paziti da poštujemo odredbe Zakona o građevinskom zemljištu FBiH, odnosno Zakona o stvarnim pravima FBiH. Kako bismo što efikasnije riješili problem oko zemljišta, predloženo je da se urbanistička saglasnost prebaci sa Udruženja na Grad Sarajevo, čime bi bila riješena mnoga sporna pitanja i omogućena realizacija ovog projekta. Čim Gradska uprava, na inicijativu predstavnika Udruženja Odreda policije „Bosna“, podnese zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju spomen-obilježja, administracija Općine Centar će u najkraćem roku izdati novo odobrenje, nakon čega možemo započeti proceduru izdavanja građevinske dozvole, objasnio je Ajnadžić.

Uposlenici Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Centar su već označili lokaciju na kojoj je planirana izgradnja spomen-obilježja poginulim specijalcima.

-Nakon današnjeg sastanka sa načelnikom Ajnadžićem imam nadu da smo konačno dogovorili konkretne korake ka izgradnji spomen-obilježja. Naredne sedmice planiramo se obratiti Gradskoj upravi i mislim da će tu biti razumijevanja da riješimo ovaj problem. Sa Igmana smo prevezli uništeni agresorski tenk koji nam je poklonio MUP KS-a. Cilj je da našim pripadnicima odreda koji su poginuli braneći grad i državu Bosnu i Hercegovinu dignemo jedan spomenik, a ujedno našoj djeci da ostavimo trajni trag kao sjećanje na hrabru borbu članova Odreda policije „Bosna”, kazao je Muris Bukva, predsjednik federalnog Udruženja veterani Odreda policije „Bosna”.

- -

Na narednoj aprilskoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar Sarajevo jedna od tačaka dnevnog reda je informacija o izgradnji spomen-obilježja bosanskim specijalcima na lokalitetu parka Druge gimnazije. U ime Općine Centar sastanku u parku kod Druge gimnazije su također prisustvovali savjetnici općinskog načelnika Dževad Bećirević i Mustafa Resić, kao i Ajdin Smailbegović, predsjednik kantonalnog Udruženja veterani Odreda policije „Bosna”.

Najnovije

Nezavisni operator sistema u BiH saopćio ko je krivac za nestanak struje u petak

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS) saopćio je informacije o uzroku nestanka struje u BiH i drugim...