Prema zvaničnim statističkim podacima, u januaru 2023. godine inflacija potrošačkih cijena je iznosila 14,1 posto.

- -

Očekuje se da će inflacija u prvoj polovini tekuće godine biti povišena te da će se postepeno smanjivati tokom cijele 2023. godine. Procjene temeljne inflacije ukazuju da trenutna ukupna inflacija u BiH nije visoka.

Trenutne procjene kvartalne ekonomske aktivnosti i inflacije u kratkom roku su konzistentne sa ranije objavljenim srednjoročnim godišnjim makroekonomskim projekcijama i ranijim krugovima brzih procjena, navodi se u saopćenju Centralne banke BiH.