Prof. dr. Izetbegović: Reforma zdravstvene zaštite osnov za bolju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu

Preporučujemo

Fuzija Klinike za endokrinologiju sa Klinikom za nuklearnu medicinu KCUS rezultirala je kvalitetnijim zdravstvenim uslugama bolesnicima, kao i poboljšanjem međusobne saradnje i komunikacije ljekara i medicinskog osoblja.

Spajanjem dvije Klinike centralizirane su sve usluge na jednom mjestu, ubrzane dijagnostičke procedure, a liste čekanja na Odjelu Kliničke endokrinologije više ne postoje.

- -

Šef Odjela Kliničke endokrinologije, prim.dr. Bosanko Horozić, ističe da nova organizacija rada najviše koristi pacijentima, kojima se drugi dan po prijemu u KCUS uspostavlja dijagnoza i daje najadekvatnija terapija.

„S obzirom da se u KCUS sve analize sada rade na jednom mjestu, nema više čekanja ni upućivanja pacijenata s jedne Klinike na drugu. Ljekari se međusobno konsultuju odmah vezano za postojeće sumnje u određeno oboljenje kod bolesnika. Ranije smo morali hodati od jedne klinike do druge, što je uzrokovalno nepotrebno gubljenje vremena, produžavalo proces dijagnostike i boravak pacijenata u bolnici”, izjavio je Horozić.

Horozić naglašava da u posljednje vrijeme postoji praksa neselektivnog upućivanja pacijenata na testove inzulinske rezistencije, od strane ljekara sa primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Na ovaj način se prouzrokuju nepotrebni finansijski troškovi te gubljenje vremena, kako pacijenata tako i samih ljekara. Testovi na inzulinsku rezistencu rade se u Endokrinološkom savjetovalištu, gdje se vrši selekcija pacijenata, koji realno imaju indikacije za ovu vrstu analiza.

- -

On ističe da poseban problem predstavlja i pogrešno propisivanje inzulina.

“Do sada je inzulin propisivan kao lijek na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Na primarnom nivou su se uglavnom propisivali određeni lijekovi koji se koriste u vidu tableta. Tu je bilo propusta koji su uzrokovali velike troškove FZZOiR, jer su se propisivali visoko sofisticirani lijekovi za liječenje šećerne bolesti, izuzetno skupi, koji nisu dali prave rezultate u liječenju pacijenta. To nisu lijekovi koji su se ranije koristili za liječenje dijabetesa, već potpuno nova grupa lijekova sa kojima mogu raditi i koje mogu propisivati samo oni koji vladaju tom materijom. Mislim da je najbolja opcija da se propisivanje inzulina raposredi na sekundarnom B i tercijarnom nivou, a na sekundarnom nivou da se eventualno ostavi propisivanje bazalnih humanih inzulina. Na ovaj način bismo napravili veliki uštede. Imamo ogroman broj pacijenata koji nam se javljaju jer nisu dobili adekvatnu inzulinsku terapiju od ljekara primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Inzulin trebaju propisivati samo subspecijalisti endokrinolozi, kako bi se pacijentu pružila adekvatna terapija i zaustavilo eksperimentisanje ovim lijekom”, kazao je Horozić.

Dr. Horozić sa kolegama

Generalna direktorica KCUS-a, prof.dr. Sebija Izetbegović ističe da je reforma zdravstvene zaštite osnov za pravilno definisanje koji nivo zdravstvene zaštite treba pružati određene zdravstvene usluge, kao i određivanje puta pacijenta.

„Pacijenti moraju znati u koju ustanovu se javljaju u slučaju određenih zdravstvenih tegoba. Potrebno je definirati šta su to urgentni slučajevi, šta je indikacija za detaljnije analize, te ko i kada može raditi određene dijagnostičke pretrage. Ne bi trebalo da ljekari porodične medicine na osnovu zahtjeva pacijenta daju uputnice za veoma skupe i nepotrebne dijagnostičke procedure, jer se taj način uzima mjesto bolesnicima koji uistinu trebaju uslugu HITNO, neopravdano se stvaraju liste čekanja i prouzrokuju troškovi. Samo na Endokrinološkom savjetovalištu KCUS svakodnevno vidimo primjere bolesnika koji se bez valjanog razloga upućuju na različita testiranja. Neophodno je pravilno odrediti put kretanja bolesnika kroz čitav zdravstveni sistem. Mora prethoditi detaljan pregled na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Posvećenost, znanje i strpljivo sakupljanje informacija koje pacijent daje o svojim tegobama, pravilno određenom dijagnostikom, je put koji vodi ka tačnoj dijagnozi. Primarni nivo u Domovima zdravlja kao i porodična medicina ne mogu služiti samo za pisanje recepata i uputnica. Mi trebamo ozbiljnu reformu zdravstvenog sistema, koja uključuje i preventivne programe. Rana i pravilna dijagnostika najbolji je način bržeg liječenja i spriječavanja ozbiljnih posljedica bolesti. Imamo dovoljno novca koji reformom treba pravilno usmjeriti. KCUS je najbolji primjer kako se vrijednim i upornim radom može popraviti zdravstveni sistem, na potpuno transparentan način”, izjavila je Izetbegović.

Najnovije

Ambasada: Dodik griješi ako misli da će SAD stajati po strani dok gura BiH ka sukobu

Stvaranje paralelnog izbornog sistema od strane Vlade Republike Srpske (RS) bilo bi neustavno i antidejtonsko, a biračima u RS-u...