Prosvjetni radnici solidarno u akciji prikupljanja pomoći narodima Turske i Sirije stradalim u zemljotresu

Preporučujemo

Usljed katastrofalnih zemljotresa koji su 06. i 07. februara ove godine pogodili Tursku i Siriju, te niza naknadnih potresa u kojima je desetine hiljada ljudi izgubilo živote, a još veći broj je povrijeđenih ili koji se vode kao nestali, sa ogromnim materijalnim štetama i nedostatkom elementarnih uslova za život, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH, pokrenuta je Akcija dobrovoljnog prikupljanja finansijske pomoći pod nazivom: „Prosvjetni radnici solidarno u akciji prikupljanja pomoći narodima Turske i Sirije stradalim u zemljotresu“.
Kod UniCredit Banke DD je otvoren transakcijski račun za posebne namjene ograničenog trajanja putem kojeg su realizovane sve uplate tokom Akcije prikupljanja i uplate finansijske pomoći u svim sindikalnim podružnicama našeg Sindikata.
Akcija je vođena transparenatno sa svakodnevnim izvještavanjima o toku realizacije putem zvaničnih web stranica kantonalnih/županijskih odbora SSOOIO FBIH.
“U skladu sa Odlukom Upravnog odbora SSOOIO FBIH Akcija je trajala od 13. do 28. februara 2023. godine, ali je ista zbog velikog interesovanja i naknadnih uplata produžena do 14.03.2023. godine.  Ukupan iznos prikupljenih sredstava na računu za posebne namjene je 236.371,63 KM. Cjelokupan iznos je dana 15.03.2023. godine putem naloga za plaćanje u inozemstvo kod UniCredit Banke DD u valuti EUR-a  uplaćen na transakcijski račun Sindikata obrazovanja Turske – Egitim Bir Sen, koji će pomoć proslijediti stradalim u zemljotresu”, naveli su iz sindikata.
Sindikat je i ovog puta, akcijom pomoći narodu Turske i Sirije, pokazao svoju jedinstvenost, solidarnost i humanost.
“Koristimo priliku da se zahvalimo svim članovima SSOOIO FBIH, radnicima  u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Federacije Bosne i Hercegovine,  direktorima osnovnih škola i javnih ustanova, vijećima roditelja, vijećima učenika, i svim pojedincima koji su dali svoj doprinos u realizaciji ove Akcije.
Naročitu zahvalnost i čestitke za angažman i uspješnost u provođenju Akcije upućujemo sindikalnim povjerenicima i predsjednicima kantonalnih/županijskih odbora SSOOIO FBIH”, navodi se u saopćenju.

Najnovije

Sjednica VSTV-a: Glavni tužilac Kajganić loše rezultate pripisao policiji

Prezentirajući izvještaje o radu, kao i rješavanju predmeta korupcije i organiziranog kriminala članovima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, glavni...