Putin: Rusija do 2024. među pet najrazvijenijih ekonomija svijeta

preporučujemo

Rusija u periodu do 2024. godine treba da uđe u red pet najrazvijenijih ekonomija svijeta, naveo je predsjednik Rusije Vladimir Putin u preporukama nakon obraćanja Federalnoj skupštini Ruske Federacije koje su objavljene na sajtu Kremlja.

Putin je potvrdio preporuke nakon obraćanja Federalnoj skupštini. Riječ je o ukazu kojim su utvrđeni nacionalni ciljevi razvoja Rusije do 2024. godine. Među tim ciljevima su, kako je navedeno, produžavanje životnog vijeka Rusa, rast njihovih prihoda, kao i smanjenje nivoa siromaštva u zemlji.

Kao ciljevi su navedeni i poboljšanje uslova života i zaštita prirodnog okruženja, kao i podrška preduzetništvu.

Prva stavka odnosi se na povećanje brojnosti stanovništva. To nije samo povećanje nataliteta, nego i produženje životnog vijeka: do 78 godina 2024, a do 80 godina do 2030.

“Do kraja sljedeće decenije Rusija treba da uđe u klub zemalja ’80 plus’, gdje život traje više od 80 godina. To su zemlje poput Japana, Francuske, Njemačke. Ubrzanim tempom treba da raste trajanje upravo zdravog, aktivnog, kvalitetnog života, u kojem čovjeka ne ograničavaju bolesti”, navedeno je u Putinovim preporukama.

Osnove za to su medicina prema svjetskim standardima, stabilan rast prihoda Rusa, solidne penzije i za 50 odsto smanjenje broja onih koji su ispod granice siromaštva. Do sredine jula Vlada treba da utvrdi usavršeni, odnosno efikasniji sistem socijalne pomoći.

Rusiji je potrebno da maksimalno privuče nove investitore i da se učvrsti među pet najvećih ekonomija svijeta. To znači da treba da istisne nekoga od sadašnjih lidera, a to su SAD, Japan, Kina, Indija i Njemačka. Tempo rasta ekonomije mora da bude iznad prosečnog svetskog.

“Upravo je povećanje ekonomskog potencijala zemlje, svakog regiona, glavni izvor dodatnih resursa. Za to nam je nužna ekonomija s tempom rasta iznad svjetskog. To nije lak zadatak. Ali to nije pusta želja, nego bazični uslov za prodor u rješavanju socijalnih, infrastrukturnih, odbrambenih i drugih zadataka”, naveo je Vladimir Putin.

Među Putinovim preporukama jeste i podrška mladim talentima, koja je, prema njegovim rečima, strateški cilj.

Među preporukama su i smanjivanje poreskih opterećenja, kao i suzbijanje sive ekonomije, a jedan od načina da se to ostvari jeste omogućavanje pravnog statusa osobama koje se bave poslovima kao što su čuvanje djece, podučavanje kod kuće i sl.

Najnovije

SAD mobilizirale 8.500 vojnika zbog krize u Ukrajini

Sjedinjene Američke Države mobilizirale su 8.500 vojnika za pružanje podrške u slučaju aktiviranja snaga za odgovor NATO-a na neočekivane...