Radnici Zraka će nakon 6 mjeseci dobiti plate: Odobreno 110.000 KM

Preporučujemo

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici donijela Odluku kojom je privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo odobrila 110.000 KM za isplatu plaća radnicima.

Sredstva će biti uplaćena na transakcijski račun Zraka nakon što Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i ovo privredno društvo potpišu ugovor o realizaciji dodijeljenih grant sredstava, kojim će biti precizno definisana prava i obaveze ugovornih strana.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Razvojna banka FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Zrak d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama FBiH, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Uz dugogodišnja obećanja da će se situacija stabilizirati – u firmi, koja je nekada zapošljavala 4.000 radnika, sada radi njih osamdesetak, a i oni nisu primili plate već šest mjeseci, iako su se prethodno sami odrekli 30% plate. Sve to u želji da ponovo krenu raditi, ali, unatoč konsolidaciji, opet nema informacije o novim projektima, samo ona da će pod stečaj. I tako su ponovo najavljivali proteste.

Odustati kažu neće. Do sada su podnosili krivične prijave, a najavljuju i nove. Žele da rade i kažu da bi mogli početi raditi čim bi imali projekat. Naglašavaju da firma ima veliku perspektivu sa 90% mladih u udjelu zaposlenih te da neće dozvoliti da nekadašnji gigant stavi ključ u bravu.

Najnovije

EU uvodi jedinstveni priključak za punjenje za sve pametne telefone

Evropski parlament (EP) odobrio je zakon prema kojem će do kraja 2024. biti obavezna upotreba USB-C priključaka za punjenje...