RAK kaznio RTRS zbog neprofesionalnog izvještavanja sa 28.000 KM

Preporučujemo

Regulatorna agencija za komunikacije BiH je kaznila Radio televiziju Republike Srpske zbog neprofesionalnog izvještavanja u iznosu od 28.000 KM.

Novinari Sanel Kajan i Edina Latif podnijeli su prigovor na rad ovog medija, osvrčući se na izvještaje iz Sarajeva Branke Kusmuk. Prilozi su bili krajnje tendeciozni i puni ličnih komentara, poziva na mržnju i huškački nastrojeni, a objavljeni su u Dnevniku 2 RTRS 18.09.2017. i 09.01.2017. godine.

Javni RTV servisi, između ostalih i RTRS, dužni su čuvati snimke emitovanog programa šest sedmica po emitovanju, te je unutar perioda od šest sedmica Agencija u mogućnosti iste zatražiti i na osnovu njih provesti preliminarni postupak, s obzirom da primjenjivi propisi nalažu provođenje istrage isključivo na osnovu snimaka koje dostavi nosilac dozvole ili koje sačini Agencija.

“S obzirom na navedeno, izdanje Dnevnika 2 RTRS od 09.01.2017., na koje se, između ostalog, odnosi Vaš prigovor, ne može biti predmet razmatranja Agencije, imajući u vidu da je od dana emitovanja predmetnog programa do dana primitka prigovora prošlo više od šest sedmica u okviru kojih su nosioci dozvola dužni čuvati snimke programa. Ovim Vas obavještavamo da će u kontekstu poštivanja primjenjivih pravila i kodeksa Agencija, po službenoj dužnosti, ispitati navode iz prigovora koji se odnose na Dnevnik 2 RTRS od 18.09.2017., te Vas o rezultatima istrage blagovremeno obavijestiti”, rekli su iz Regulatorne agencije za komunikacije.

Nakon nekoliko mjeseci od podnesene žalbe stigao je i odgovor od Agencije u kome kažu:

1. Utvrđuje se da je Radio televizija Republike Srpske – RTRS prekršila član 5 st. (2) i (3) Pravičnost i nepristrasnost Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.

2. Za utvrđeno kršenje iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja izriče se novčana kazna u iznosu od 22.000 KM

3. Utvrđuje se da je RTRS prekršila član 5 stav (6) Pravičnost i nepristrasnost Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.

4. Za utvrđeno kršenje iz tačke 3. dispozitiva ovog rješenja izriče se novčana kazna u iznosu od 7.000 KM.

5. Za utvrđena kršenja iz tačaka 1. i 3. dispozitiva ovog rješenja izriče se jedinstvena kazna u iznosu od 28.000 KM koju je RTRS dužna da uplati u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja na račun Regulatorne agencije za komunikacije.

6. U slučaju nepostupanja po naklogu iz tačke 6. dispozitiva ovog rješenja, dužnik se obavezuje da povjeriocu, pored iznosa utvrđenog glavog duga, isplati i zakonsku zateznu kamatu na iznos glavnog duga prema Zakonu o visini stope zatezne kamate, počev od dana izvršnosti ovog rješenja.

7. Nosiocu dozvole RTRS stavlja se na znanje da svako ponovljeno kršenje odredbi relevantnih pravila i propisa Agencije može rezultirati izricanjem strožije sankcije.

Žalba ne odlaže izvršenje ovog rješenja.

(M.D.)

Najnovije

Uskoro počinju radovi na rehabilitaciji najoštećenijeg dijela ulice Džemala Bijedića

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić potpisao je Odluku o izboru izvođača radova na rehabilitaciji dijela ulice Džemala...