RAK kaznio TVSA sa 9.000 maraka zbog Lutrije BiH

102

Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAKBiH) je u okviru svojih nadležnosti, u junu 2018. godine, izrekla sljedeće izvršne mjere.

TVSA je izrečena novčana kazna u iznosu od 9.000 KM za utvrđeno kršenje Kodeksa o komercijalnim komunikacijama, član 9. (Trajanje televizijskog oglašavanja i teletrgovine) stav (2)  i član 17. (Zabranjeno sponzorisanje), stav (3) u emisijama BH veza, emitiranim u periodu od 11. do 17. decembra 2017. godine.

Naime, emisije koje daju dnevni pregled tekućih dogadjaja iz šest kantona Federacije BiH, u navedenom periodu su bile sponzorisane od Lutrije BiH čiji je telop bio istaknut na početku i na kraju emisije.

Time je prekršen član 17. Kodeksa, prema kome je zabranjeno sponzoriranje vijesti i programa o tekućim događajima. Također, prekršen je član 9., prema kome trajanje televizijskog oglašavanja i teletrgovine treba da iznosi najviše četiri minuta po satu emitiranog programa za javne televizijske stanice, a u ovom slučaju je trajalo i do devet minuta, prenosi radiosarajevo.

Nadalje, OBN televiziji je izrečena novčana kazna u iznosu od 8.000 KM za utvrđeno kršenje Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, član 16., stav (6) Učešće publike u audiovizuelnim i radijskim programima u emisijama Najbrži prst, emitiranim u periodu od 10. decembra 2017. do 28. februara 2018. godine. Nakon analize, Agencija je došla do zaključka da je OBN televizija učinila niz neregularnosti, koje se najviše odnose na nerealno produžavanje i odgađanje uključenja gledalaca u program i pružanje tačnog odgovora na postavljena pitanja.

TVSA je za utvrđeno kršenje Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, član 25. (Raspored i označavanje sadržaja u svrhu zaštite maloljetnika), stav (3) i član 18. stav (1) Označavanje repriza, snimaka i arhivskog materijala izrečena mjera pismenog upozorenja.

TV USK je za utvrđeno kršenje Kodeksa o komercijalnim komunikacijama, član 5. (Komercijalne komunikacije određenih proizvoda i usluga), stav (5), član 16. (Opći principi u vezi s sponzorstvom), član 17. (Zabranjeno sponzoriranje), stav (3), te Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija član 22. (Obaveza zaštite maloljetnika i kategorizacije sadržaja), stav (1) i (2), član 24. (Sadržaji za koje je vjerovatno da bi mogli ugroziti fizički, psihički ili moralni razvoj maloljetnika), stav (1), te član 25. (Raspored i označavanje sadržaja u svrhu zaštite maloljetnika),i člana 18. (Označavanje repriza, snimaka i arhivskog materijala), stav (1) izrečena kazna pismenog upozorenja.