“Revidirana Strategija za rad na predmetima ratnih zločina je nastavak politika Tuđman-Milošević i Boban-Karadžić”

Preporučujemo

Udruženje “Žena- žrtva rata” uputilo je na adrese državnih institucija primjedbe na prijedlog Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Dopis Udruženja prenosimo u cjelosti:

- -

Povodom pritisaka na institucije Bosne i Hercegovine da usvoje revidiranu Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina izražavamo svoje ogorčenje i zabrinutost takvim postupcima.

Svima nam je poznato da Bosna i Hercegovina ima Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina još od 2008. godine, a i rezultati njenog postojanja su nam poznati. Mi kao žrtve ratnih zločina smo vrlo nezadovoljne njenim učincima i konstantno smo iznosile i iznosimo primjedbe i na postojeću Strategiju i na njenu implementaciju. Smatrale smo i smatramo da treba donijeti novu, efikasniju strategiju, koja će obezbjediti da svakog zločinca stigne ruka pravde, a svaka žrtva dobije barem malu, sudsku, satisfakciju za bol koja joj je nanešena izvršenjem zločina.

Međutim, Ministarstvo pravde BiH je uz pomoć Radne grupe, u kojoj za žrtve nije bilo mjesta, pripremilo revidiranu Strategiju koja je je imala potpuno druge ciljeve. Slobodne smo konstatovati da prijedlog revidirane Strategije ima za cilj zaštitu ratnih zločinaca, izjednačavanje strana u ratu, slabljenje pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine i jačanje pravosuđa na nivou entiteta. Prijedlog predstavlja lošije rješenje u odnosu na postojeću Strategiju iz 2008. godine.

Posebnu zabrinutost izražavamo u pogledu načina na koji prijedlog revidirane Strategije tretira takozvane predmete “Pravila puta rimskog sporazuma”, koji su do sada bili goruće, neriješeno pitanje u procesuiranju ratnih zločina.  Prijedlog revidirane Strategije ne daje rješenje ovog problema, nego predviđa njihovo ponovno pregledanje nakon usvajanja revidirane Strategije i prebacivanje nadležnim entitetskim i BD pravosudnim institucijama u skladu sa dogovorom koji će se postići unutar pravosudnih institucija BiH. Da je se dogovor mogao postići do sada bi ovi predmeti bili riješeni.Imajući na umu strukturu rukovodećih kadrova unutar pravosudnih institucija, izražavamo svoju zabrinutost i uvjerenje da će ti dogovori ići na štetu Bošnjaka kao većinskih žrtava ratnih zločina.

Ne možemo se oteti utisku da je ovaj prijedlog revidirane Strategije nastavak politika Tuđman-Milošević i Boban-Karadžić, a koje su za posljedicu imale agresiju, genocid i sve druge ratne zločine koji su počinjeni u BiH.Zbog svega ovoga, ali i mnogo drugoga što nismo spomenule u ovom saopštenju tražimo od nadležnih institucija u BiH da reaguju, da prijedlog revidirane Strategije ne usvoje, a da rad na istoj se nastavi uz aktivno učešće predstavnika NVO žrtava ratnih zločina.

Dopis je upućen na sljedeće adrese:

 1. PREDSJEDNIŠTVO BiH

   Bakir Izetbegović – Predsjedavajući BiH

   Mladen Ivanić – Član Predsjedništva BiH

   Dragan Čović – Član Predsjedništva BiH

 1. VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

– URED PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA MINISTARA BiH

Denis Zvizdić i svim članovima Vijeća ministara BiH

 1. Ministarstvo pravde BiH – Ministar Josip Grubeša
 2. Sud BiH – Predsjednik suda Ranko Debevec
 3. Tužilaštvo BiH – v.d. Glavna tužiteljica Gordana Tadić
 4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (svim članovima)
 5. OHR – Visoki predstavnik za BiH – Valentin Inzko
 6. Ured specijalnog predstavnika EU u BiH Ambasador Lars-Gunnar Wigemark
 7. Misija OSCE-a u BiH – Ambasador Bruce G. Berton
 8. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH- Ambasadorica Maureen Cormack
 9. Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovin

(Index.ba)

Najnovije

Miličević: Dodik je nekada SDS klevetao OHR-u, a danas kleveće opoziciju Vladimiru Putinu

Predsjednik SDS Milan Miličević komentarisao je sastanaka predsjednika RS-a Milorada Dodika sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. "Dodik je prevazišao sam...