Sanirana ulica Avde Smajlovića od br. 2 do spoja sa Radničkom ulicom

Preporučujemo

Na području Općine Novo Sarajevo izvršeni su radovi na sanaciji kolovoza u ulici Avde Smajlovića od br. 2 do spoja sa Radničkom ulicom. Radovi su izvedeni u okviru  tekućeg održavanja cesta po prioritetima mjesnih zajednica, a izvođač radova je firma „Sarajevoputevi“.

U prethodnom periodu izvršena je sanacija i rekonstrukcija kolovoza u ulici Olovska na području MZ „Hrasno brdo“ i na području MZ „Grbavica I“ od slastičarne Jadranka do ulice Zagrebačka br. 39.

- -

U narednom periodu pristupit će se sanaciji ulica na sljedećim lokacijama:

MZ Grbavica II – ulica Behdžeta Mutevelića br.5 i Hasana Brkića br. 45-47 (parkiralište)

MZ Kvadrant – Dr. Fetaha Bećirbegovića 19-23 (parkiralište)

MZ Čengić Vila I – ispred objekta kolektivnog stanovanja u ulici Ferde Hauptmana 2-18 (rekonstrukcija kolovoza)

MZ Malta – između zgrade solidarnosti u ulici Envera Šehovića 17-27 i Veterinarskog fakulteta (sanacija kolovoza)

Radovi na tekućem održavanju cesta obuhvataju sanaciju udarnih rupa, manje sanacije kolovoza i putnih objekata, postavljanje ivičnjaka i slivnika, popravak lokalnih oštećenja kolovoza (udarnih rupa, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora, oštećenih rubova kolovoza), hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa, mjestimične popravke kolovozne konstrukcije puta u svrhu zaštite i povećanja nosivosti puta, poboljšanje sistema odvodnje puta, sanacija potpornih i obložnih zidova zamjena oštećenih i postavljanje novih šahtova i slivnih rešetki .

Za ove namjene u općinskom Budžetu planirano je oko 550.000 KM.

Najnovije

BHRT zaprijetio RTV FBiH: Hoće li 7. marta isključiti sve usluge i ugasiti program FTV-a

Menadžment BHRT-a danas je poslao opomenu da će 7. marta isključiti sve usluge i ugasiti program FTV-a, rekao je...