Senat Univerziteta u Sarajevu: Nacrt Statuta ide u javnu raspravu, nova prorektorca dr. Dženana Husremović

Preporučujemo

Senat Univerziteta u Sarajevu je na svojoj današnjoj četvrtoj tematskoj sjednici utvrdio nacrt Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Javna rasprava održat će se na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu počevši sutra i trajat će trideset dana. Nakon provedene javne rasprave Komisija za izradu prednacrta ovog akta će sačiniti prijedlog teksta koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesena u javnoj raspravi, te će prijedlog Statuta Univerziteta u Sarajevu biti proslijeđen Senatu Univerziteta u Sarajevu na odlučivanje.

- -

Na istoj sjednici Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Odluku o razrješenju prof. dr. Izeta Rađe, prorektora za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, na osnovu podnesene ostavke.

Na prijedlog rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja, Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Odluku o izboru dr. Dženane Husremović, vanredne profesorice Filozofskog fakulteta, za prorektoricu za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu. Mandat prorektorice za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu prati mandat rektora Univerziteta u Sarajevu i počinje teći od 1. 2. 2018. godine, a traje do 30. 9. 2020. godine.

(Index.ba)

Najnovije

Islamska zajednica u BiH: Negiranje genocida u NSRS-u je argument zašto je neophodno usvajanje rezolucije

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osuđuje današnje usvajanje sramnih zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, kojima se negira genocid...