SHF 2023: Klimatske promjene i utjecaj na proizvodnju hrane

Preporučujemo

U okviru drugog, završnog dana Sarajevo Halal Fair 2023 danas je održana je panel diskusija o temi “Izazovi klimatske osviještene proizvodnje hrane”.

Moderator je bio prof. dr. Enver Karahmet s Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u diskusiji su učestvovali dr. Aldin Dugonjić, direktor Centra za certificiranje halal kvalitete u Zagrebu, dr. Amela Semić, potpredsjednica za poslovnu kvalitetu i održivi razvoj AS Holdinga, Aleksandra Vučković, inžinjer kvaliteta projekta Nestle Adriatic S i prof. dr. Fahir Bečić s Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu.

- -

Tretirane su teme o utjecaju klimatskih promjena na prehrambene sisteme, prioritetima za sistem proizvodnje hrane za buduće generacije te pokretačima promjena u ovoj oblasti.

Osim o iskustvima, djelovanju i projektima kompanija o kojima su govorile, dr. Semić (AS Holding) i Vučković (Nestle Adriatic S) diskusija je obuhvatila i teme o zdravstvenoj sigurnosti hrane. Pri tome, Dugonjić je istakao vrijednosti i zdravstvenu sigurnosti halal hrane te samog certiciranja proizvoda halal oznakom kao potvrdom zdravstvene sigurnosti hrane.

Dr. Bečić je govorio o zdravstvenom aspektu hrane, odnosno o određenim dodacima prisutnim u proizvodima i njihovim vrijednostima.

U okviru panel diskuje naglašeno je da kvalitet hrane nije ekvivalent njenoj zdravstvenoj sigurnosti.

- -

– Naša panel diskusja predstavlja samo mali dio analiza brojnih studija budućnosti o hrani i poljoprivredi, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou, koristeći kvantitativne i kvalitativne metode, sa posebnim fokusom na to kako ona uokviruju j rješavaju sigurnost hrane – istaknuto je na panel diskusiji.

Posebno su navedeni podaci o globalnom zatopljavanju, ekstremnim temperaturama, poplavama i drugim pojavama koji utječu na sami sistem proizvodnje hrane. Pri tome, naglašena je i imperativ očuvanja životne sredine. Ukazano je i na podatke o tome da količina karbon dioksida u atmosferi vrši utjecaj na biomasu i kvalitet proizvoda, potom na rizike za sigurnost hrane tokom transporta i skladištenja te povezanost različitih epidemija s hranom.

Naglašeno je, također, da se pokretači definiraju kao “faktori koji izazivaju promjenu, utiču ili oblikuju budućnost nekog sektora. U tom pogledu navode se klimatske promjene, demografija, trgovina i tržište proizvoda, prihodi i rast prihoda, tehnologije, potražnja i potrošnja, propisi i socijalne vrijednosti.

Tokom panel diskusije istaknute su i pozitivna iskustva s fokusom na kvalitet i sigurnost hrane, posezanje za regenerativnom agrikulturom i ulaganjem u manje ili veće farme i sl., kao što je slučaj s iskustvima kompanije Nestle Adriatic S. Pored ostalog, istaknuta je i potreba za kontrolom dobavljača proizvoda.

Bila je ovo posljednja panel-diskusija 3. međunarodnog sajma halal-industrije – Sarajevo Halal Fair 2023.

Najnovije

Izdate preporuke poslodavcima: Savjetuje se prekid rada na otvorenom između 12 i 17 sati

Uz toplotni val koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu, bilježi se značajan porast intervencija. Građanima je savjetovano da izbjegavaju aktivnosti...