Sindikat državnika službenika poručio: Osnovica je paušalni izmišljeni element Vlade Federacije i Kantona Sarajevo

Preporučujemo

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika Sarajevo zatražio je da se i za granu državnih službenika i namještenika uvede satnica, a ne da imaju osnovicu kao do sada.

Sindikat ističe da se osnovica utvrđuje na osnovu člana 5. Zakona o plaćama Kantona Sarajevo, odosno van Kolektivnog ugovora i to na nivou FBiH sporazumom, a na nivou Kantona Sarajevo uglavnom jednostranim odlukama Vlade KS.

- -

Radi pojašnjenja, Zakonom o radu FBiH propisano je da se najniža plaća dogovara kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu, dok je Općim kolektivnim ugovorom za  FBiH za teritoriju ovog entiteta određena najniža satnica u iznosu 2,31 KM.

Iz razloga što mnogi poslodavci nisu u mogućnosti isplaćivati satnicu od 2,31 KM onda se Granskim kolektivnim ugovorom može utvrditi niža satnica od 2,31 KM, ali ne može se utvrditi manja od neto satnice 1,62 KM.

Poznato je da se svi granski kolektivni ugovori za teritoriju FBiH ili kantona ili pojedinačni ugovori moraju uskladiti sa Općim kolektivnim ugovorm, tako da je Granskim kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u FBiH utvrđena satnica i prema kojoj bi svi potpisnici ovog ugovora imali istu najnižu plaću (općine, grad, kanton i vlast na nivou FBiH).

Međutim, član 24  Granskog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u FBiH nikad nije usklađen sa članom 8. i 9. Općeg kolektivnog ugovora pa tako da se ovoj grani ne obračunava plaća po satnici, već po tzv. paušalnoj osnovici.

- -

Iz Sindikata posjećaju “da je Granskim kolektivnim ugovorom utvrđeno da se osnovica dogovara za svaki nivo vlasti posebno, tako da je osnovica na nivou Kantona Sarajevo za 2018. godinu 290 KM, što kad se podijeli sa brojem radnih sati u mjesecu na kraju izračuna satnica u visini od 1,72 KM”.

Paradoksalno je da je osnovica element koji se u članovima Zakona o radu FBiH i Općem kolektivnom ugovoru, koji regulišu obračun plaće, nigdje ne navodi.

“Osnovica je paušalni izmišljeni element koji su Vlada KS i Vlada FBiH ugradile u Zakon o plaćama u organima vlasti FBiH. Zakonom o plaćama KS se paušalna osnovica može samo utvrđivati za primjenu na obračun plaća funkcionera, a ne i radnika koji imaju svoj kolektivni ugovor”, navode u Sindikatu.

Radi upoznavanja javnosti o ovom paradoksu ističemo da se čak u članu 5. Zakona o platama FBiH navodi da se ‘osnovica utvrđuje tako što se na osnovu najniže neto satnice, dogovorene sa sindikatom,najniža satnica množi sa fondom radnih sati u mjesecu’”..

“A, zatim se u istom članu Zakona kaže da se osnovica utvrđuje prije donošenja budžeta za narednu godinu. Pa ako je ona izračunata množenjem satnice i brojem radnih sati, nema je više šta Vlada utvrđivati”, ističu u Sindikatu i poručuju da će istrajati u svojim zahtjevima kojima bi se uvela satnica i potpisao Granski kolektivni ugovor za KS, a ne za FBiH, kako bi se adekvatno riješio status svih državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

Najnovije

Bećirović razgovarao s Macronom: Francuska će nastaviti pružati podršku razvoju nezavisne, suverene i multietničke BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom u okviru samita Evropske političke zajednice...