Sindikat: Izjednačiti plate na svim nivoima vlasti KS-a

Preporučujemo

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika zatražio je od Vlade Kantona Sarajevo i resornih ministarstava da za tekuću 2018. budžetsku godinu planiraju dodatna finansijska sredstva za povećanje osnovice za obračun plate državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Ovo je odlučeno, na sjednici Upravnog odbora Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika održanoj 3.9.2018. godine, zbog naših saznanja na osnovu realnih procjena koje su urađene u Bužetu za 2018. godinu i utvrđenog njegovog znatnog povećanja u 2018. godini, te aktivnosti koje Vlada Kantona Sarajevo provodi sa drugim resorima i njihovim predstavnicima.

- -

Cilj Sindikata je da se u skladu sa zakonom na svim nivoima vlasti izjednače prava državnih službenika i namještenika po pitanju osnovice.

“Shodno svemu ranije navedenom pozvali smo Vladu da imenuje pregovarački tim ispred Vlade KS ili obavijesti pregovarački tim koji je učestvovao u pregovorima za utvrđivanje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe KS koji će zajedno sa pregovaračkim timom našeg Sindikata započeti proces pregovora i dogovora za utvrđivanje povećanja osnovice za obračun plaće državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u organima državne službe KS”, navodi se u zahtjevu.

“Istovremeno smo obzirom na trenutnu situaciju i položaj državnih službenika i namještenika u KS, te ranije pomenutih aktivnosti koje Vlada KS provodi sa drugim resorima i njihovim predstavnicima, a smatrajući da je došao momenat da se državna služba KS podigne na nivo koji zaslužuje i svjesni činjenice da Vlada KS svoj loš socijalni dijalog i odnos koji ima prema radnicima iz ove oblasti pravda razjedinjenošću i međusobnom nekominikacijom sindikata koji štite interese državnih službenika i namještenika u KS, poslali zahtjev za održavanje tematskog sastanka Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine – Sindikalna organizacija Kantonalni organi državne službe KS i Sindikatu policije Kantona Sarajevo kao sindikatima sa manjim brojem državnih službenika i namještenika”, poručeno je iz Sindikata.

Na ovaj način pokušaćemo ostvariti potrebnu saradnju kako bi prema Vladi KS uputili kvalitetan i jedinstven stav i zahtjev kojim će se od Vlade KS i resornih ministarstava tražiti da za tekuću 2018. budžetsku godinu planiraju dodatna finansijska sredstva za povećanje osnovice za obračun plate državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u organima državne službe KS.

Najnovije

Društvenim mrežama šire se “ratne fotografije” Štukana i Đure: Ovo su scene iz filmova

Poznati bh. glumac i književnik Feđa Štukan priveden je nedjelju na aerodromu "Nikola Tesla" zbog optužbi da predstavlja "bezbjednosnu...