Sindikat protiv: Zakon o štrajku protiv interesa radnika

Preporučujemo

U toku ove nedjelje u Republici Srpskoj bit će okončane javne rasprave o nacrtu zakona o izmjenama Zakona o štrajku. Predložena zakonska rješenja već tokom same parlamentarne rasprave, podsjeća poslanik SDS-a Davor Šešić, izazvala su nezadovoljstvo kod opozicionih poslanika. Naveo je da se predviđenim zakonskim rješenjima u velikoj mjeri ograničavaju mehanizmi radničke borbe u ostvarivanju njihovih prava.

– To će se, prije svega, prelomiti preko leđa radnika zaposlenih kod privatnih poslodavaca, koji su i onako u sindikalnom organizovanju u znatno nepovoljnijem položaju od onih u javnom sektoru, smatra Šešić.

Samovolja poslodavca

Najsporniji je, upozoravaju predstavnici sindikata, stav 2 člana 12. Zakon o štrajku u kojem se navodi da se “minimum procesa rada i način njegovog obezbjeđivanja uređuje kolektivnim ugovorom, ili aktom osnivača, odnosno direktora poslodavca, u skladu sa internim aktima poslodavca“.

U slučaju da sindikat ili savjet radnika, odnosno ovlašteni predstavnik radnika, pojašnjava se u ovom članu, daje negativno mišljenje na prijedlog akta kojim se utvrđuje minimum procesa rada, poslodavac je dužan da pokrene postupak mirnog rješavanja kolektivnog radnog spora u roku od osam dana od dana dobivanja negativnog mišljenja.

– Ukoliko se spor o utvrđivanju minimuma procesa rada ne riješi na miran način, u roku utvrđenom posebnim propisom, poslodavac može samostalno da donese akt o utvrđivanju minimuma procesa rada, navodi se u predloženom zakonskom rješenju.

Upozorenja sindikata

Iako je novi Zakon o radu u RS-u stupio na snagu još u januaru 2016, Ekonomsko-socijalni savjet nije ni do danas potpisao opšti kolektivni ugovor. U većini grana kako javnog, tako realnog sektora ne postoje granski ugovori, a što po automatizmu dovodi i do nepotpisivanja posebnih kolektivnih ugovora. Prava iz oblasti radnopravnih odnosa, stoga, bez saglasnosti sindikata, a shodno odredbama ZOR-a, uređuje poslodavac pravilnikom o radu.

​Predsjednica Saveza sindikata RS-a Ranka Mišić upozorila je da su predložene izmjene Zakona o štrajku neprihvatljive.

– Poslodavcima ionako nije u interesu da dođe do dogovora oko opšteg kolektivnog ugovora, a potom i ostalih akata kojima bi se oblast radnih odnosa uredila. Ukoliko se izmjene Zakon o štrajku usvoje, štrajk će kao sredstvo borbe radnika biti u potpunosti obesmišljen, podvukla je Mišić.

Goran Čamđić, predsjednik Samostalnog sindikata šinskih vozila Željeznica RS-a, istako je da poslodavac može odlučiti i da čak 0 posto radnika osigurava tokom štrajka minimum procesa rada.

– Pitamo se onda čemu organizvati štrajk ako će gotovo svi radnici raditi? I ako nam ostane samo mogućnost da se borimo upozorenjima i pisanim protestima, kako ćemo bilo koje pravo izboriti? Zato se ovaj zakon ne smije usvojiti, rekao je Čamđić.

Ministar rada RS-a Nedeljko Savanović je poručio da se “o ovom pitanju još može razgovarati i da se oko svega digla nepotrebna buka”, piše Oslobođenje.

Najnovije

Elmir Ćerimagić: Od finansiranja sporta na osnovu hoće li, ili neće, neko dati koju marku, nema hajra, treba nam sistemsko rješenje

Godinama unazad poznato je da bh. sportisti muke muče kako bi reprezentacija zaigrala na evopskom ili svjetskom prvenstvu. Novac...