Sindikat protiv: Zakon o štrajku protiv interesa radnika

Preporučujemo

U toku ove nedjelje u Republici Srpskoj bit će okončane javne rasprave o nacrtu zakona o izmjenama Zakona o štrajku. Predložena zakonska rješenja već tokom same parlamentarne rasprave, podsjeća poslanik SDS-a Davor Šešić, izazvala su nezadovoljstvo kod opozicionih poslanika. Naveo je da se predviđenim zakonskim rješenjima u velikoj mjeri ograničavaju mehanizmi radničke borbe u ostvarivanju njihovih prava.

– To će se, prije svega, prelomiti preko leđa radnika zaposlenih kod privatnih poslodavaca, koji su i onako u sindikalnom organizovanju u znatno nepovoljnijem položaju od onih u javnom sektoru, smatra Šešić.

- -

Samovolja poslodavca

Najsporniji je, upozoravaju predstavnici sindikata, stav 2 člana 12. Zakon o štrajku u kojem se navodi da se “minimum procesa rada i način njegovog obezbjeđivanja uređuje kolektivnim ugovorom, ili aktom osnivača, odnosno direktora poslodavca, u skladu sa internim aktima poslodavca“.

U slučaju da sindikat ili savjet radnika, odnosno ovlašteni predstavnik radnika, pojašnjava se u ovom članu, daje negativno mišljenje na prijedlog akta kojim se utvrđuje minimum procesa rada, poslodavac je dužan da pokrene postupak mirnog rješavanja kolektivnog radnog spora u roku od osam dana od dana dobivanja negativnog mišljenja.

– Ukoliko se spor o utvrđivanju minimuma procesa rada ne riješi na miran način, u roku utvrđenom posebnim propisom, poslodavac može samostalno da donese akt o utvrđivanju minimuma procesa rada, navodi se u predloženom zakonskom rješenju.

Upozorenja sindikata

Iako je novi Zakon o radu u RS-u stupio na snagu još u januaru 2016, Ekonomsko-socijalni savjet nije ni do danas potpisao opšti kolektivni ugovor. U većini grana kako javnog, tako realnog sektora ne postoje granski ugovori, a što po automatizmu dovodi i do nepotpisivanja posebnih kolektivnih ugovora. Prava iz oblasti radnopravnih odnosa, stoga, bez saglasnosti sindikata, a shodno odredbama ZOR-a, uređuje poslodavac pravilnikom o radu.

- -

​Predsjednica Saveza sindikata RS-a Ranka Mišić upozorila je da su predložene izmjene Zakona o štrajku neprihvatljive.

– Poslodavcima ionako nije u interesu da dođe do dogovora oko opšteg kolektivnog ugovora, a potom i ostalih akata kojima bi se oblast radnih odnosa uredila. Ukoliko se izmjene Zakon o štrajku usvoje, štrajk će kao sredstvo borbe radnika biti u potpunosti obesmišljen, podvukla je Mišić.

Goran Čamđić, predsjednik Samostalnog sindikata šinskih vozila Željeznica RS-a, istako je da poslodavac može odlučiti i da čak 0 posto radnika osigurava tokom štrajka minimum procesa rada.

– Pitamo se onda čemu organizvati štrajk ako će gotovo svi radnici raditi? I ako nam ostane samo mogućnost da se borimo upozorenjima i pisanim protestima, kako ćemo bilo koje pravo izboriti? Zato se ovaj zakon ne smije usvojiti, rekao je Čamđić.

Ministar rada RS-a Nedeljko Savanović je poručio da se “o ovom pitanju još može razgovarati i da se oko svega digla nepotrebna buka”, piše Oslobođenje.

Najnovije

Nizozemska obavještajna služba vidi ratove u Gazi i Ukrajini i uništavanje Kur’ana kao okidač za terorističke prijetnje

Nizozemska nacionalna obavještajna agencija saopštila je u utorak da su prijetnje usmjerene na Nizozemsku sve više povezane sa svjetskim...