SIPA ima više specijaliziranih vozila nego što je predviđeno

Preporučujemo

Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) BiH ima više specijaliziranih vozila nego što je predviđeno pravilnikom, navodi se u izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH.SIPA je do kraja prošle godine raspolagala sa 179 putničkih vozila, od čega 177 specijaliziranih vozila i dva službena, a raspored specijaliziranih službenih vozila nije usaglašen sa Pravilnikom o uvjetima nabavke i načinu korištenja specijaliziranih službenih vozila.

Revizijom je konstatirano da veći broj vozila od dozvoljenog imaju Sektor za administraciju i unutarnju podršku, Sektor za materijalno-finansijske poslove regionalne kancelarije Banja Luka i Tuzla, Kriminalističko istražno odjeljenje i Jedinica za specijalnu podršku.

- -

U revizorskom izvještaju preporučuje se SIPA-i da izvrši detaljnu analizu upotrebe postojećeg voznog parka te da, ukoliko se utvrdi da pojedina vozila nisu u punoj mjeri rentabilna, razmotri mogućnost njihove preraspodjele unutar institucije i tako izvrši usklađivanje sa važećim pravilnikom.

Revizori su ustanovili da je tokom prošle godine upostavljena praksa pravljenja mjesečnih planova upotrebe vozila svih organizacijskih jedinica Agencije i konstatirali da planovi nisu u potpunosti svrsishodni, jer nisu obrazloženi razlozi zašto se traži odobrenje korištenja vozila na 24 sata.

Utvrđeno je i da postoje slabosti unutrašnjih kontrola i u vezi sa evidentiranjem stanja kilometraže u momentu sipanja goriva, broja računa, vremena korištenja vozila, te da korištenje termina “loko” vožnja ili “područje BiH” nije adekvatno, odnosno treba ga precizirati gdje god je moguće.

Nejasnoće u računima za servisiranje vozilaPregledom računa za servisiranje motornih vozila i predstavljenih evidencija uočene su i usluge održavanja vozila kod dobavljača biranih direktnim sporazumom, i to u ukupnoj vrijednosti od 45.890 BAM, što je za 22.952 BAM više nego prošle godine, a najveći iznos od 13.986 BAM odnosi se na nabavku rezervnih dijelova nepredviđenih specifikacijom koja je sastavni dio okvirnog sporazuma.

- -

Ukupna vrijednost kapitalnih izdataka koji su odobreni budžetom za prošlu godinu iznosi 1.667.744 BAM. Značajnu stavku čini oprema planirana iznosom od 1.663.744 BAM, a ostvarena iznosom od 1.628.321 BAM od čega je najveći dio, 665.314 BAM, potrošen za nabavku motornih vozila, prenosi BHRT.

Kada su u pitanju višegodišnja kapitalna ulaganja, Projekat izgradnja baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku odobren je u iznosu od 9.263.000 BAM, a odlukom je utvrđeno razdoblje trajanja projekta od 2012. do 2016. godine. U 2017. godini raspoloživa sredstva za ovaj projekat su iznosila 6.662.737 BAM.

Revizijom je utvrđeno da ne postoji precizna tehnička i finansijska specifikacija višegodišnjeg kapitalnog ulaganja u budućem periodu, što otvara prostor za rizik od produbljivanja problematike neefikasnosti ovog višegodišnjeg kapitalnog ulaganja.

Ne izaražavajući rezervu na mišljenje o usklađenosti, u revizorskom izvještaju se navodi da neke preporuke nisu realizirane. Nije donesen podzakonski akt kojim se utvrđuje visina posebnog dodatka na osnovnu plaću za policijske službenike iako je s ciljem rješavanja ovog pitanja više puta tokom 2017. godine Agencija inicirala i upućivala urgencije nadležnom Ministarstvu i drugim nadležnim institucijama.

I dalje je ostala praksa upotrebe mobilnih telefona za određena radna mjesta koja nisu dozvoljena Pravilnikom o korištenju telefona Vijeća ministara, a nisu ni otklonjene slabosti unutrašnjih kontrola kod održavanja i upotrebe službenih vozila, navodi se u revizorskom izvještaju.

Najnovije

Gradonačelnik 23. maj proglasio Danom žalosti na području grada Tuzle

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić donio je Odluku o proglašenju Dana žalosti na području grada Tuzle, povodom tragičnog događaja i...