Sivro ministrici Hota uputio zahtjev za digitalizaciju procesa prijema radnika u predškolskim ustanovama i osnovnim školama

Preporučujemo

Kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federaciji BiH na čijem se čelu nalazi Saudin Sivro uputio je danas Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS, ministrici Naidi Hota – Muminović, zahtjev za digitalizaciju procesa prijema radnika u predškolskim ustanovama i osnovnim školama.

U zahtijevu je obrazloženo da bi “digitalizacijom procesa prijema radnika znatno bi uštedjeli vrijeme koje je neophodno da se provedu sve procedure koje su propisane pomenutim Pravilnikom, smanjili troškove.

Digitalizacija bi, dodaje se, omogućila transparentnije biranje kandidata, te se smanjila nejednakost u bodovanju i sl.”

“S obzirom na to da živimo i radimo u vrijeme kada se digitalizacija sistema uvodi u gotovo sve sfere rada i djelovanja, a cijeneći da se u prethodnom periodu počela uveliko uvoditi i u obrazovni sistem, ovim putem podnosimo Zahtjev za digitalizaciju procesa prijema radnika u vrtićima i osnovnim školama na području Kantona Sarajevo. Poznato je da se prijem radnika u osnovnim školama vrši se u skladu s Pravilnikom s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/22 i 22/22) i poštujući odredbe pomenutog Pravilnika u prethodnom periodu se mnogo truda i rada uložilo prilikom provođenja konkursnih procedura o prijema radnika u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, navodi se u zahtijevu upućenom nadležnom ministarstvu.

Kako je opterećenje na radnike koji su imenovani u komisijama za obradu pristigle dokumentacije tako je opterećenje i za kolege koji apliciraju na konkurse iz razloga što je potrebno da za svaku predškolsku ustanovu i osnovnu školu u koju apliciraju dostave dokumentaciju čije prikupljanje proizvodi određene finansijske troškove, istaknuto je.

“Imajući u vidu naprijed navedeno, a cijeneći činjenicu da imate želju i volju da riješite sve problema koji se javljaju tokom prijema radnika, podnosimo zahtjev iz naslova i očekujemo da ćete u što skorije vrijeme pokrenuti aktivnosti digitalizacije procesa prijema radnika”, stoji u zahtijevu Sindikata.

 

Najnovije

Objavljen novi plan EU za zabranu dizelaša i benzinaca

Evropska komisija predložila je dozvolu prodaje novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem i nakon 2035. ako su na...