VIDEO Sjećanje na 8. juni 1992.: Krvavom danu prethodila je noć u kojoj je nebo iznad Sarajeva gorjelo

Preporučujemo

Na današnji dan prije 26 godina, 8. juna 1992. desila se jedna od najznačajnijih bitaka u odbrani grada Sarajeva.

Pravci napada su bili plato Žuč sa kotom Orlić, Kobilja Glava i Poljine, Kromolj i Orlovac, Gazin Han i Obhodža, Vidikovac (Trebević) i Vraca.

- -

Danima prije toga iza Higijenskog zavoda u centru Sarajeva postrojavali su se borci neke nove brigade koju su zvali Istočnobosanskom.

Bilo je to negdje oko 100 do 150 mladića koji su bili uredno vojnički obučeni. Bila je navodno tajna akcija. Pridružile su im se još neke jedinice i ta operacija je nazvana “Oluja 92”.

Cilj operacije ARBiH bio je proboj iz okruženja i spajanje sa snagama ARBiH s druge strane gradskog obruča. Plan za izvođenje operacije donio je načelnik Štaba Vrhovne komande ARBiH Sefer Halilović, a jedinicama je komandovao Mustafa Hajrulahović-Talijan.

Borbena djelovanja počela su u 05.00. Pravci napada su plato Žuč sa dominantnom kotom Orlić, Kobilja Glava i Poljine, Kromolj i Orlovac, Gazin Han i Obhodža, Vidikovac (Trebević) i Vraca. ARBiH vrši proboj srpskih linija oko Sarajeva na svim pravcima napada; Kromolj, Trebević, Vraca, Žuč.

- -

Istovremeno, vođene su teške borbe na Poljinama, platou sjeverno od Sarajeva. Na Poljinama se nalazilo najjače artiljerijsko uporište snaga bosanskih Srba na sarajevskom ratištu. Jedinice ARBiH na tom dijelu ratišta pretrpjele su poraz, uprkos prodoru kroz prve linije Vojske Republike Srpske u dužini od 1,5 km. Poljine su bile najjače srpsko uporište ne samo na sarajevskom već i bosanskohercegovačkom ratištu.

Bitka na Žuči bila je jedna od ključnih za odbranu Sarajeva. Tog dana osujećena je namjera agresora da se Sarajevo podijeli na dva dijela. To je bio nevjerovatan uspjeh branilaca Armije Republike BiH na samom početku agresije protiv mnogo naoružanijeg i organizovanijeg neprijatelja.

Zaplijenjene su značajne količine naoružanja i municije, vojne opreme i sanitetskog materijala. Radi se o bici kojom su potvrđeni rezultati “Pofalićke bitke”, te osigurana i učvršćena komunikacija s braniocima s područja Vogošće, odnosno naselja Ugorsko, Bušće i Kobilja Glava.

Nakon osvajanja Orlića zauzete su i Kota 850, Vis i Golo brdo, odakle su četnici svakodnevno, najvećim kalibrima ubijali Sarajevo koje su 1.425 dana držali pod opsadom.

Tog je dana poginulo blizu 200 boraca. Među njima je bio i specijalac Vinko Šamarlić. Početkom agresije na BiH on je već imao osvojenu olimpijsku normu za odlazak na Olimpijske igre koje su se 1992. godine održavale u Barceloni. Poginuo je 8. juna, dan prije odlaska ekipe na Olimpijske igre.

(M.D.)

Najnovije

Opozicija udarila na bolnu tačku

U političkom teatru Sarajeva, poslednja epizoda u kojoj Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova i lider stranke Narod i pravda,...