SLUČAJ ZUKIĆ I SARAJLIĆ Suđenje za zloupotrebe pri zapošljavanju: Direktorova je zadnja

Preporučujemo

Svjedoci sarajevskog Kantonalnog tužilaštva su na suđenju za zloupotrebe pri zapošljavanju u javnim preduzećima ispričali da im je prenesena molba vršioca dužnosti direktora Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” da se u radni odnos u ovoj ustanovi primi jedna kandidatkinja.

Zlata Peševski je rekla da je u komisiju za prijem medicinskih sestara i tehničara u Općoj bolnici, čiji je predsjednik bio Elvedin Dervišević, imenovana rješenjem tadašnjeg v.d. direktora Seada Bašića u ljeto 2016. godine.

Prema njenim riječima, konkurs je predviđao prijem šest kandidata, a molbi je bilo daleko više.

“Zadatak komisije je bio da otvori prispjele molbe. Glavni tehničar i predsjednik komisije Dervišević nam je dao prijedlog, a onda su krenuli pozivi kandidatima na razgovor. Sigurno je bilo preko 150 kandidata koji su ispunjavali uvjete i koji su pozvani na razgovor”, kazala je svjedokinja.

Članovi komisije su, prema njenim riječima, prednost davali kandidatima s radnim iskustvom, a u bodovnu listu je ulazio i socijalni status, te je u najuži krug ušlo 20 kandidata, koji su ponovo pozivani na intervju.

Na upit tužiteljice Nermine Kulenović da li je među kandidatima bilo ime Sanela Karagić-Sadibašić, svjedokinja je odgovorila potvrdno.

“Glavni tehničar Elvedin Dervišević nam je prenio da je direktor zamolio da se ta koleginica primi. To je bilo na predzadnjem ili zadnjem sastanku komisije, a ta kandidatkinja je već bila ušla u uži krug”, navela je Peševski.

Selma Ribić je ispričala da je rješenjem v.d. direktora postavljena za sekretara komisije i da je vodila zapisnik, da se na konkurs prijavilo 190 osoba, od kojih ih je oko 100 formalno ispunjavalo uslove za prijem u radni odnos.

Razgovorima s 20 kandidata iz užeg kruga, napomenula je svjedokinja, dijelom je prisustvovao direktor, koji može doći iako to nije praksa.

“Kada direktor odlazi, Dervišević je članovima komisije prenio njegovu molbu da, ako postoji mogućnost, da se primi ta kandidatkinja”, dodala je Ribić.

Na upit Tužilaštva zašto u istrazi nije spominjala Karagić-Sadibašić i intervenciju, svjedokinja je odgovorila da su prvi put zamoljeni od Derviševića da to ne rade zbog ustanove.

Još jedan član komisije, Dženana Alibegović je ispričala da je za ime Sanele Karagić-Sadibašić čula da je Dervišević rekao kako je direktor zamolio da se stavi na listu, iako je prethodno već bila ušla u drugi krug.

Svjedokinja Amira Hasanović je istakla da su se članovi komisije, pri razgovoru s kandidatima u drugom krugu, bazirali na znanje iz zdravstvene njege, te potvrdila da je na zadnjem sastanku molbu direktora prenio Dervišević.

“Na kraju smo dali prijedlog osam ili devet kandidata i proslijedili direktoru, jer je zadnja odluka bila njegova”, kazala je svjedokinja Hasanović.

Optužnica tereti Amira Zukića, Safeta Bibića, Nedžada i Senada Traku, Ramiza Karavdića, Asima Sarajlića i Džananovića za protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u javnim preduzećima, piše detektor.ba.

Nastavak suđenja je 20. augusta.

Najnovije

Naredne sedmice počinje suđenje Dodiku i Lukiću, a Sud izriče presudu Cikotiću

U Sudu Bosne i Hercegovine u srijedu, 6. decembra, planiran je početak suđenja početak suđenja Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike...