Sparkasse Bank i EBRD potpisali ugovor: Jačanje malih i srednjih preduzeća

Preporučujemo

Predstavnici Sparkasse Bank dd BiH  i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) potpisali su danas ugovor o otvaranju posebne kreditne linije namjenjene razvoju malih i srednjih preduzeća u BiH. Pored kredita koji osiguravaju finansijska sredstva, ovaj ugovor predviđa investicijski poticaj kao i tehničku asistenciju korisnicima kredita.

 Ugovor su potpisali direktor EBRD-a BiH, Ian Brown, Predsjednik Uprave Sparkasse Bank, Sanel Kusturica, te član Uprave Nedim Alihodžić.

- -

Izražavajući zadovoljstvo ostvarenom saradnjom, Ian Brown je izjavio:

Povećanje konkurentnosti malih lokalnih preduzeća je svakako jedan od najvećih izazova i predstavlja ključni cilj u pružanju podrške razvoju lokalne ekonomije. Naš okvirni program obezbjeđuje itekako potrebna sredstva za tu svrhu i nama je veoma drago što danas možemo objaviti da se Sparkasse banka pridružila našim naporima.  Angažman Sparkasse banke, kao snažnog i cijenjenog partnera, će poslati jasan signal poslovnoj zajednici i mi smo uvjereni da će naša ponuda bosanskohercegovačkim poduzetnicima biti široko prihvaćena.”

Govoreći o koristi koju će danas dogovorena kreditna linija imati za mala i srednja preduzeća u BiH, Kusturica je rekao:

Pored finansijskih sredstava, ovim projektom osiguran je i poticaj u iznosu do 15% verificirane investicije, koji se preduzećima vraća nakon njegove uspješne realizacije. Ovaj poticaj usmjeren je na poboljšanje usklađenosti sa jednom ili više EU direktiva. Nadalje, tu je i tehnička asistencija koju će pružiti konsultanti, koja se odnosi na implementaciju, marketing, prenos znanja, te monitoring i verifikaciju same investicije.“

- -

Nova kreditna linija u iznosu od 5 miliona EUR, predstavlja nastavak uspješne saradnje Sparkasse Bank i EBRD koja je usmjerena na povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u BiH, kao i stvaranje novih vrijednosti u realnom sektoru. Projekat omogućava finansiranje kapitalnih ulaganja u  prehrambeni, metalni, i drvni sektor u Bosni i Hercegovini .

Najnovije

Napad na Trumpa je prvi pokušaj ubistva američkog predsjednika otkako je Reagan upucan 1981.

Napad, koji je izvršio napadač kojeg su službenici za provođenje zakona ubili, bio je prvi pokušaj atentata na američkog...