Srbija: “Kišna godina” uticat će na povećanje cijena mlijeka

Preporučujemo

Na području Pešterske visoravni i općina u okruženje u prethodna tri mjeseca skoro svakog dana je padala kiša čime su otežani klimatski uslovi utjecali na poljoprivrednu proizvodnju, javlja Anadolu Agency (AA).

Poljoprivredni radovi su pomereni za skoro dva mjeseca i ne pamti se da je bilo godina kada je sezona košenja počela ovako kasno.

Većina stočara sa tog područja je počela da prikuplja sijeno sredinom augusta, sa pojavom perioda bez kišnih padavina.

Sa košenjem i prikupljanjem sijena na Pešteri se inače, počinje sredinom juna, a ove godine se očekuje da će biti smanjen prinos i kvalitet sijena, kao osnovne stočne hrane. Slično je i sa žitaricama čije je prikupljanje sa njiva je tek počelo.

Prema procjenama Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici smanjenje popljoprovrednih prinosa ove godine će iznositi od 30 do 50 posto ali ono neće utjecati na smanjenje stočnog fonda.

Kako ističe direktor Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici Esad Hodžić samo na području sjeničke općine ima 80 hiljada kvadratnih hektara poljoprirednih povrišna od kojih je polovina pod pašnjacima i problem ovdašnjih poljoprivrednika je spremannje stočne hrane za zimu.

“Poljoprovredni proizvođači se bore raznim sredstvima, kosit će se sigurno do sredine septembra i prikupljati letina i usevi. Ima dovoljno livada i poljoprirednih površina. Mora se uložiti više napora za pripremu stočne hrane što će se odraziti na cijenu poljoprivrednih proizvoda. Već je povećana cijena stoke za dvadeset posto i biće skuplja proizvodnja mlijeka zimi, u odnosu na prošlu godinu”, ističe Hodžić.

Prema njegovim riječima zbog nedostatka stočne hrane očekuje se da mlijeko i mliječni proizvodi tokom zime poskupe za trideset posto.

Hodžić navodi i da je bez obzira na aktuelne vremenske prilike stočni fond na području Senice i Pešteri sačuvan i ima oko 28 hiljada grla goveda, a sjenička i tutinska općina broje oko 60 hiljada ovaca.

“Uprkos teško i kičnoj godini poljoprivredni proizvođači se bore da opstanu da tržištu i budu konkurentni na domaćem i stranom tržištu. Postoji ogroman potencijal za poljoprivrednu proizvodnju ali i tržište”, ističe on i podvlači da su očekivanja da poljoprivreda uzme sve više mjesta u cjelokupnoj ekonomiji ovog područja.

Hodžić podsjeća da je Pešter tradicionalno stočarski kraj u kojem su živjele porodice sa više članova i da bez obzira što značaja broj ljudi odlazi na zapad, za Bosnu i Hrevegovinu ili neko drugo mjesto, tradicija je da najmlađi sin ostane da živi na selu i tu zasnuje porodicu i nastavi da se bavi stočarstvom.

“Budućnost Peštera je u stočarstvu”, rekao je Hodžić.

Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici je otvoren i u svom sastavu ima laboratoriju za kontrolu kvaliteta mlijeka, mliječnih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina. U akreditovanoj laboratitiji centra koji je otvoren uz podršku Evropske unije i općina Novi Pazar Tutin i Sjenica svakodnevno se vrši kontrola kvaliteta mlijeka, sira i pavlake.

Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici osnovan je 2011. godine i u svom sastavu ima obrazovno – konsultanski sektor sa Departmanom za biotehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP).

Sa tehnološkim sektorom, sa poljoprirednim mašinama Centar pruža usluge poljoprivrednicima i predstavlja resursni centar za prehrambenu industriju koji nudi kombinovane laboratorijske, tehničke, edukativne, savetodavne usluge i usluge razvoja poslovanja.

Najnovije

Išerić: Svakoj ženi koja rodi četvrto dijete osigurati redovna mjesečna primanja u visini od 50 % prosječne plaće

Pravni stručnjak dr.sc. Enver Išerić predstavnicima vlasti uputio je zahtijev da svakoj ženi u Bosni i Hercegovini se osiguraju...