On je govorio o imenovanju na mjesto potpredsjednika FBiH Stojanović je poručio kako još uvijek ne zna da li će biti imenovan. Odluku o tome donijet će delegati u klubu Srba kao i delegati u Predstavničkom i Domu naroda Parlamenta Federacije.

Stojanović je prokomentarisao i imenovanje ambasadora koje je predložio član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

“Ja mislim da nikada nećemo dobiti opći konsenzus da svi budu zadovoljni. Ovo je isključivo odluka Desnisa Bećirovića koji je prije svega kompetentan za donošenje ovakvih odluka. Da bismo razgovarali o tome trebali bi reći koji su to bolji kandidati od ovih koje je predložio Bećirović. Mislim da ih trenutno nema”, istaknuo je.

Stojanović se osvrnuo i na formiranje vlasti na federalnom nivou s obzirom da još uvijek nije poznato kada će se to i desiti;

„Moguće je da se Vlada FBiH ne formira ni za šest mjeseci. Ovdje je ključno zašto SDA insistira na principu o kojem su pričali prije 5-6 mjeseci To je da ovdje bude vertikalna vlast. Zašto SDA insistira da bude vlast kad od šest mehanizama u ovom trenutku ima samo jedan? Sve to govori da je riječ isključivo o blokadi koja će onemogućiti usvajanje budžeta. I brojnih drugih akata naophodnim za funkcionisanje FBiH“, smatra Stojanović.

Kada je riječ o formiranju Vlade Kantona Sarajevo Stojanović je kazao da nema novu informaciju osim što insistira da se to što prije desi. Formiranje vlasti na nivou države i FBiH ne bi trebao biti kočnica za imenovanje Vlade KS jer je situacija kada je riječ o parlamentarnoj većini jasna, smatra Stojanović.

Kada je riječ o resorima koji bi trebali pripasti SDP- u, Stojanović je poručio da će ova politička partija insistirati na resorima zdravstva i finansija. Međutim pregovori su i dalje u toku. Tako da su izmjene moguće.

Na sjednici Skupštine KS 8. februara raspravljat će se o Nacrtu budžeta KS. Stojanović ističe da je pred novom Vladom KS period izazova.

„ Nova Vlada KS morat će voditi računa o ponderu. Gdje se očekuje smanjenje prihoda za 140 miliona maraka. Moram reći da odluka o raspodjeli sredstava nije realna. Jer prema njoj bi se budžet Kantona Sarajevo trebao uvećati za 220 miliona maraka. Sve to doprinjelo bi boljem životu i znatno većim socijalnim izdavanjima.“ smatra Stojanović i dodaje.

„Građane nećemo ostaviti na cjedilu kada je riječ o subvencioniranju prije svega troškova grijanja. Ono što je upitno jeste iznos koji će biti predviđen za to upravo zbog već pomenutog pondera koji nam predstavlja najveći problem kada je riječ o socijalnim davanjima,“ zaključio je Stojanović za TVSA.