Sve razine vlasti FBiH ostvarile pozitivan finansijski rezultat od 395 miliona maraka

Preporučujemo

Za razdoblje januar – juli 2018. godine sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile su pozitivan finansijski rezultat od 395 miliona maraka, navedeno je u konsolidiranom izvješću o izvršenju proračuna kojeg je danas razmatrala Vlada FBiH.

Izvješće je urađeno na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna FBiH, kantona i općina Federacije BiH, te financijskih planova vanproračunskih fondova u FBiH (po deset kantonalnih službi za zapošljavanje i kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, Fond MIO, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH).

- -

Posmatrano po razinama vlasti, ukupan pozitivan rezultat Proračuna FBiH iznosi 47,3 milijuna KM, kantona 137,7 miliona KM, općina 136,2 miliona KM i sektora socijalne zaštite (vanproračunski fondovi) 73,8 miliona KM.

Ukupni prihodi za prvih šest ovogodišnjih mjeseci iznose 4.438,3 miliona KM, što je za 284,3 miliona KM ili za 6,8 posto više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, dok je ostvarenje u odnosu na plan 45,2 posto.

Ukupni rashodi iznosili su 3.672,3  miliona KM što je za 196,4  miliona KM ili za 5,6 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 40,8 posto.

Konsolidirani kapitalni transferi iznose 32 miliona KM i u odnosu na razdoblje januar – juli 2017. godine njihovo ostvarenje je više za 10.000.000 KM. Kapitalni transferi drugim razinama vlasti iznose 0,5 miliona KM, transferi pojedincima 2,6  miliona KM, neprofitnim organizacijama 12,9  miliona KM i javnim poduzećima 17,4 miliona KM.

Najnovije

Izdate preporuke poslodavcima: Savjetuje se prekid rada na otvorenom između 12 i 17 sati

Uz toplotni val koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu, bilježi se značajan porast intervencija. Građanima je savjetovano da izbjegavaju aktivnosti...