Sve veći broj ilegalnih migranata na granici BiH: Galić traži hitno upošljavanje 526 službenika u GP i pomoć državnih institucija

Preporučujemo

Granična policija BiH od oktobra 2017. godine poduzima mjere u skladu s Planom vanrednog angažiranja policijskih službenika i opreme u zonama odgovornosti jedinica GPBiH koje su izložene pojačanom migracijskom pritisku, koji podrazumjeva maksimalno angažiranje raspoloživog ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava. Međutim, i pored poduzetih mjera, krajem aprila i početkom maja 2018., primjetan je značajan porast broja ilegalnih prelazaka i pokušaja prelazaka državne granice.

„Evidentno je da se povećava broj ilegalnih migranata i da se iz dana u dan problem usložnjava. Migracijski pritisak proširio se dužinom čitave državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom, a istovremeno su intenzivirani pokušaji ilegalnog prelaska državne granice na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj. U odnosu na ranije razdoblje  migranti sve češće ilegalno ulaze ili pokušavaju ući u BiH u većim grupama (od 10, 15 do 30 osoba) u kojima se nalaze i ranjive kategorije: maloljetnici, žene, trudnice, te bolesne i iscrpljene osobe.“ – istaknuo je direktor GPBiH Zoran Galić.

- -

Ilegalni migranti su u najvećem broju s područja Sjeverne Afrike, Azije i Bliskog istoka, te u manjem broju s područja Kosova. Ilegalno pokušavaju prijeći granicu pješke između dva granična prijelaza, odnosno u graničnom pojasu. U manjem broju slučajeva su otkrivani u teretnim motornim vozilima ili vagonima vozova, zbog čega od 2017. GPBiH provodi mjeru detaljnog pregleda svih teretnih motornih vozila i vozova iz pravca Srbije i Crne Gore. Uz navedeno pripadnici GPBiH prikupljaju podatke o organiziranim kriminalnim grupama koje koriste nesreću migranata i stječu protupravnu imovinsku korist za njihov prijevoz i krijumčarenje. Kao rezultat navedene aktivnosti GPBiH je u aprilu  2018. uspješno realizirala završne aktivnosti operativnih akcija: „Taurus“ i „OX“.

Tokom realizacije akcija identificirano je više od trideset osoba u dvije organizirane kriminalne grupe koje su učestvovale u nezakonitim aktivnostima s ciljem krijumčarenja migranata iz BiH u Hrvatsku. Pripadnici GPBiH prema svim migrantima postupaju u skladu s  međunarodnim humanitarnim pravom, ali  trendovi povećanog broja porodica na granici usložnjavaju rad policijskih službenika. U smjenama moraju biti službenice radi postupanja prema ženama, a sve češće su i hitne medicinske intervencije.

- -

„Podsjećam da je riječ o osobama koje u BiH pokušavaju ući sporednim komunikacijama uz višesatno pješačenje i sve  ostale rizike koje podrazumijeva kretanje brdovito-kamenitim i slabo prohodnim predjelima. Sve navedeno povećava odgovornost službenika na granici koji posebno s naglim porastom broja žena i djece koji su u pokretu moraju voditi računa o sigurnosti ranjivih kategorija.“ – istaknuo je direktor Zoran Galić te dodao i to da kada je riječ o ilegalnim migrantima koji se nalaze na području Unsko-sanskog i Kantona Sarajevo najčešće radi o osobama koje su nadležnim organima iskazale namjeru podnošenja zahtjeva za azil što im u skladu s važećim propisima omogućava kretanje na teritoriji BiH.

 „Više se ne može govoriti o pojedinačnim slučajevima, već o sve organiziranijim i češćim pokušajima ulaska većih grupa migranata u BiH, što stvara ozbiljne operativne poteškoće za obavljanje poslova zaštite granice. Dodatno otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da GPBiH trenutno nedostaje 526 policijskih službenika, zbog čega imamo značajno umanjene ljudske resurse koje možemo angažirati na poslovima nadzora granice. Već duže vrijeme pružamo maksimum, radili smo dobar posao i samo od početka godine spriječili ulazak 1.754 ilegalna migranta, ali smo pojačanim i izvanrednim mjerama gotovo iscrpili svoje materijalno-tehničke i ljudske kapacitete.

Zbog navedenog nadležnim organima predložili smo da osiguraju podršku odgovarajućih institucija, policijskih organa i agencija za provođenje zakona u BiH GPBiH, kroz prije svega, pružanje ispomoći u ljudstvu u nadzoru državne granice, zatim materijalno-tehničkim sredstvima i financiranju troškova takve pomoći.

Foto: Index.ba

U cilju prevazilaženja problema nedovoljne kadrovske popunjenosti GPBiH, predložili smo da se hitno razmotri mogućnost popunjavanja svih slobodnih radnih mjesta policijskih službenika GPBiH koji rade poslove graničnih provjera i nadzora, na način da se popunjavaju izvanrednim prijemom i školovanjem dodatnog broja kadeta, ili da se zbog žurnosti, jedan broj radnih mjesta popuni sukladno odredbama člana 65. Zakona o policijskim službenicima BiH, koji propisuje privremeni eksterni premještaj policijskih službenika iz drugih policijskih agencija u GPBiH.“ – istaknuo je Zoran Galić.

U prethodnom periodu održani su koordinacioni sastanci rukovodilaca GPBiH s predstavnicima kantonalnih i entitetskih ministarstva unutrašnjih poslova koji su sve vrijeme pružali podršku GPBiH. Na sastancima je već razmatrana mogućnost organiziranja dodatnih mješovitih patrola na pojedinim sektorima uz granicu, formiranja zajedničkih istražnih ili operativnih timova, te pružanja pomoći službenicima GPBiH u skladu s njihovim zahtjevima u pojedinim situacijama.

U ilegalnom prelasku granice otkrivene 1.423 osobe 

Policijski službenici Granične policije BiH od 1. januara do 8. maja 2018. godine poduzeli su mjere prema 3.177 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, od čega  je u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice otkriveno 1.423 osoba, dok ih je 1.754 spriječeno da uđu BiH na način da su odustali od pokušaja prelaska granice zbog angažiranja policijskih službenika na samoj graničnoj liniji s Crnom Gorom i Srbijom.

Najnovije

Stoltenberg: NATO će preuzeti veću ulogu u koordinaciji vojne pomoći Kijevu

NATO će preuzeti veću ulogu u koordinaciji opskrbe Ukrajine oružjem, saopćio je danas Savez, preuzimajući dužnost od SAD-a u...