Sve više vijećnika u Tuzli napuštaju stranke

Preporučujemo

Nešto više od trećine gradskih vijećnika u Tuzli od 2020. godine napustilo je političku stranku u kojoj im je pripao mandat u posljednjem izbornom ciklusu. Grupa od njih 12 zvanično se vode kao samostalni vijećnici, iako se nekolicina njih otvoreno priklonila drugoj političkoj opciji.

Gradsko vijeće Tuzle broji 31 vijećnika, a u aktuelnom izbornom ciklusu njih čak 12 odlučilo je istupiti iz stranke na osnovu koje su, kao njeni kandidati, dobili glasove građana na lokalnim izborima, održanim 2020. godine.

Iako su neki od njih odmah po izlasku iz matične stranke odlučili, žargonski rečeno, obući drugi politički dres, oni se i dalje vode kao samostalni vijećnici. Naime, kako nam je pojašnjeno iz Gradskog vijeća Tuzle, njihov Statut decidno kaže da su samostalni vijećnici svi oni koji napuste politički subjekat s čije liste su izabrani na izborima.

Finansijska šteta po stranke

No, bilo kako bilo, uz ovakav trend se postavlja pitanje da li je riječ o odrazu demokratije ili političkoj trgovini?

Opozicioni vijećnik Admir Čavalić iz Stranke za BiH u razgovoru za Klix.ba Gradsko vijeće Tuzle ocjenjuje jednim od najfluidnijih u BiH, s obzirom na to da se nikada sa sigurnošću ne može tvrditi ko će biti vlast, a ko ostaje u opoziciji, odnosno ko će promijeniti svoj stranački dres.

To se, navodi on, može shvatiti kao puni izraz demokratije, gdje pojedinac ima pravo da odlučuje o vlastitoj političkoj sudbini, ali i kao činjenica da od samog početka nije bilo stranačke ili privrženosti određenim idejama kod pojedinca.

“Generalno rečeno, svi ti prelasci su vjerovatno rezultat nekih pokušaja da se postojeća većina održava. S druge strane, shodno postojećem poslovniku o radu Gradskog vijeća, u praksi se dešava da se izlaskom pojedinog vijećnika iz stranke smanjuje finansijski potencijal tog političkog subjekta. To je možda najznačajnija direktna posljedica izlaska vijećnika iz stranke, kojoj se umanjuje mjesečni novčani iznos koji joj se dodjeljuje, dok se on ravnomjerno dalje raspoređuje ostalim političkim subjektima koji participiraju u vijeću sa svojim vijećnicima”, naglašava Čavalić.

Posljednji prelazak iz jedne političke stranke u drugu dogodio se prije nekoliko dana, kada su Damir Muratović i Mirel Mišković odlučili iz Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine (SDBiH) preći u Demokratsku frontu (DF). Ovaj transfer neće utjecati na rad aktuelne većine, s obzirom na to da se oba navedena politička subjekta nalaze u opoziciji.

Politički analitičar Vehid Šehić, u razgovoru za Klix.ba kaže da prelazak političara iz jedne u drugu stranku u BiH predstavlja redovnu pojavu, jer su, kako pojašnjava, mnogi u politici isključivo iz ličnih i materijalnih, a ne ideoloških razloga i obaveza da kroz svoj angažman učine boljitak zajednici u kojoj žive.

“Kada nemate ideologiju, onda vam je svejedno u kojoj ste političkoj stranici. Idete u onu koja vam nešto ponudi, a uvijek se pojavi neko ko još više ponudi. Politika u BiH je postala trgovina i sigurno je da nešto treba mijenjati. Nažalost, to je danas apsolutno normalno, a u određenim slučajevima da bi se prešlo u određenu stranku nude se veliki novci. I ovo je dokaz nedostatka morala u politici, jer da ga ima, ljudi sebi ne bi dozvolili da se tako ponašaju”, kaže Šehić.

Politika kao buvljak

Mišljenja je da bi se političkim zvaničnicima zakonski trebao zabraniti prelazak iz jedne političke stranke u drugu u okviru izbornog ciklusa, a govoreći o Statutu Gradskog vijeća Tuzle u segmentu koji se odnosi na funkciju samostalnog vijećnika nakon izlaska iz određenog političkog subjekta, on ističe da je to u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

“Neko ko je napustio političku stranku za sebe ne može reći da je nezavisan jer je on ušao u vlast na osnovu kandidatske liste. Ali, ni to neće riješiti probleme sa kojim se susrećemo jer sam dosad imao priliku čuti da glas pojedinog vijećnika u određenom općinskom ili gradskom vijeću vrijedi 50 hiljada KM prilikom donošenja određene odluke. Onda samo možemo zamisliti kako je na drugim, višim nivoima. To je pijaca koja nema pravila. To je buvljak koji nema pravila. Nažalost, to je danas kod nas politika”, naglašava Šehić.

U nastavku se vraćamo na posljednji prelazak iz jedne političke stranke u drugu, gdje fokus stavljamo na SDBiH, kao politički subjekt čije je rasipanje u Gradskom vijeću Tuzle počelo ranije, kada je ovu stranku odlučio napustiti Hasib Hirkić.

On se nije priklonio nekoj drugoj opciji, kao što to nisu učinili ni bivši članovi DF-a Emir Čehajić i Zlatan Fatušić. Također, kao samostalni vijećnici ostala su i tri bivša člana Saveza za bolju budućnost (SBB), odnosno Lejla Osmančević, Sabiha Mujkanović i Omer Delalić.

SDA-ova četvorka i djelovanje suprotno stranci

S druge strane, zanimljiva je situacija u Stranci demokratske akcije (SDA), gdje je vidljivo da se neki drugi interesi stavljaju iznad stranačkih.

Naime, njihova četiri vijećnika, odnosno Šefik Husić, Ćerim Rastoder, Nusret Muminović i Medina Lolić odlukom Gradskog odbora stranke bili su isključeni iz tog političkog subjekta, ali ih je u članstvo vratilo Predsjedništvo u Sarajevu.

Danas su formalno u SDA, međutim, nerijetko se njihovi politički potezi naslanjaju na aktuelnu većinu, a ne saradnju i interese Gradskog odbora SDA. Ova stranka također ima još jednog vijećnika i to Zijaha Rifatbegovića, koji djeluje nasuprot navedenoj četvorci.

Na kraju vrijedi kazati da zvanično većinu u Gradskom vijeću Tuzle čini ukupno 16 vijećnika, kojima se nerijetko pridruže i kadrovi SDA. No, formalno, vlast čine osam vijećnika Socijaldemokratske partije, predstavnik nacionalnih manjina Nedžad Jusić, dva vijećnika Tuzlanske alternative, tri bivša vijećnika SBB-a, uz dva bivša iz DF-a.

Najnovije

U BiH najviše zarađuju direktori, više od polovice radnika nezadovoljno svojim primanjima

U Bosni i Hercegovini direktori u prosjeku zarađuju 4.570 maraka mjesečno, gotovo 6,5 puta više od čistača koji su...