Tehnološkim viškom u školama u ZDK proglašeno 189 radnika

preporučujemo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona okončalo je proceduru donošenja rješenja o utvrđenom tehnološkom višku za školsku 2021/2022. godinu.

Odluka je donijeta u skladu sa Okvirnim programom zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području tog kantona i Izmjenama i dopunama Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška radnika u osnovnim i srednjim školama na području ZDK, a što će omogućiti radnicima koji su tehnološki višak pravo prvenstva kod zapošljavanja, odnosno pri prijemu po konkursima u osnovnim i srednjim školama na području tog kantona.

U školskoj 2021/2022. godini u osnovnim školama su ukupno 102 radnika proglašena tehnološkim viškom što je za 29 manje nego u prošloj školskoj godini, a u srednjim školama 87 radnika što je za četiri manje nego u prošloj školskoj godini, s tim da će ti radnici biti zbrinuti i neće ostati bez posla.

Prema podacima iz prethodnih školskih godina svi radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom su redovno nalazili dopunu norme na konkursima gdje imaju isključivo prvenstvo zapošljavanja ili su zbrinuti u matičnim školama.

Također je važno napomenuti da ove školske godine 29 škola (22 osnovne i sedam srednjih) sa područja ZDK uopće nema radnika u statusu tehnološkog viška, saopćeno je iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Najnovije

Radnici Boksita u Milićima imaju dvije opcije: Vakcinacija ili otkaz

Rajko Dukić, predsjednik Boksita, izdao je instrukciju, odnosno naredbu radnicima te kompanije iz Milića da sa vakcinišu. U suprotnom,...