- Advertisement -

Tužilaštvo BiH: Održan sastanak o traženju i idenfikaciji oko 7000 osoba za kojima se još uvijek traga

Preporučujemo

Traženje i idenfikacija nestalih osoba i što brži pronalazak i idenfikacija oko 7000 osoba za kojima se još uvijek traga je tema održanog sastanka dužnosnika Tužilaštva BiH i institucija BiH sa glavnim tužiocem pri MMKS Serge Brammertzom.

Sve institucije uključene u ovaj proces, moraju uložiti maksimalne napore kako bi proces traženja nestalih i njihove identifikacije, bio što brže proveden, jer je to najbitnije za obitelji žrtava koje tragaju za svojim najbližima.

V.d. glavnog tužitelja Tužilaštva BiH, Gordana Tadić i dužnosnici Posebnog odjela za ratne zločine, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu- SIPA Perica Stanić, dužnosnici Instituta za nestale osobe (INO) BiH, predstavnici ICMP-a i Crvenog križa, sastali su se sa glavnim tužiocem pri MMKS Serge Brammertzom sa kojim su razgovarali o temama u vezi procesa ekshumacije, traženja i identifikacije nestalih osoba.

U Bosni i Hercegovini još uvijek se traga za oko 7000 nestalih osoba, a pronalazak i identifikacija nestalih osoba i njihovih posmrtnih ostataka, vrlo je bitan segment u procesuiranju predmeta ratnih zločina, u smislu dokaznih materijala. Također, ovaj proces mora biti ubrzan najviše zbog obitelji nestalih osoba, koje već duže od 23 godine, tragaju za svojim najbližim srodnicima.

Djelatnici Tužilaštva BiH, u prošloj, 2017. godini, sudjelovali su u 115 predmeta ekshumacija i traženja nestalih u svim krajevima BiH, često i na nepristupačnim lokacijama, a Tužilaštvo BiH inicijator je aktivnosti na ubrzanju procesa ekshumacija i traženja nestalih.

Glavni tužitelj Brammertz istakao je da institucije BiH trebaju nastaviti intenzivno raditi na ovim aktivnostima, a MMKS i međunarodna zajednica će  pružiti potporu u ovom procesu.

Na sastanku je istaknuto da Tužilaštvo BiH, SIPA, Institut za nestale osobe, kao i druge institucije koje su uključene u ovaj proces, provode kontinuirane aktivnosti na traganju za informacija o mogućim lokacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, kao i koordiniranju svih aktivnosti koje su potrebne da se bez zastoja provedu procesi ekshumacija.

Bosna i Hercegovina, pronašla je  i identificirala oko 80% nestalih osoba nakon rata u BiH, što je značajan doseg u ovom procesu, ali se još uvijek traga za oko 7000 osoba, što je 2,5 puta više osoba, nego što tragaju zemlje u regionu-istaknuto je na sastanku.

Ključni problem nastavka aktivnosti na traženju nestalih osoba je nedostatak kvalitetnih informacija o lokacijama masovnih i pojedinačnih masovnih grobnica i u narednom periodu treba se raditi na apeliranju na sve osobe koje imaju informacije o masovnim ili pojedinačnim grobnicama, da te informacije dostave institucijama koje tragaju za nestalim osobama.

Također, potrebno je da u BiH postoji jasna i kontinuirana politička potpora procesu traženja nestalih osoba, kao i potpora i povjerenje obitelji žrtava u  institucije koje  rade ovaj posao.

- Advertisement -
- Advertisement -

Najnovije

Asfaltira se dio trase Marša mira

Marš mira, pješački pohod stazama kojim su se Podrinjci u julu 1995. godine probijali ka slobodnoj teritoriji, nakon dvije...