U Federaciji BiH smanjena prosječna neto plaća u septembru u odnosu na august

Preporučujemo

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za septembar 2023. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1.260 maraka i nominalno je niža za 1,6 posto, a realno za 2,0 posto, u odnosu na august.

U odnosu na isti mjesec 2022. godine prosječna isplaćena neto plaća za septembar 2023. godine nominalno je viša za 10,5 posto, a realno viša za 7,9 posto.

Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 pokazuje da je u septembru 2023. godine u odnosu na august iste godine najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno u djelatnostima: Umjetnost, zabava i rekreacija za 1,8 posto, ostale uslužne djelatnosti za 0,8 posto, te obrazovanje za 0,7 posto.

U isto vrijeme najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno je u djelatnostima: proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija za 6,1 posto, djelatnost zdravstvene i socijalne zaštite za 5,9 posto i poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 5,2 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za septembar 2023. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.960 maraka i nominalno je niža za 1,6 posto, a realno za 1,9 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plata zaposlenih za septembar 2023. godine nominalno je viša za 11 posto, a realno viša za 8,4 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Najnovije

Općina Novi Grad Sarajevo će mladima subvencionirati isplatu kamate stambenih kredita

Načelnik sarajevske općine Novi Grad Semir Efendić (SBiH) i predstavnici ASA banke danas su potpisali ugovor o poslovnoj saradnji...