U Grudama otvoren prvi poligon za obuku vatrogasaca vrijedan više od milion KM

Preporučujemo

Područje zapadnog dijela Hercegovine dobilo je u Grudama prvi poligon za obuku vatrogasaca i timova za spašavanje vrijedan više od milion KM, na kojem je održana završna prekogranična vježba u sklopu projekta “Unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe – Otporna granica”.

Projekt je finansirala Evropska unija u okviru programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u cilju poboljšanja sistem prevencije i upravljanja rizicima i povećanja otpornost na prirodne i katastrofe prouzročene čovjekom na području Zapadnohercegovačkog kantona i općine Herceg Novi.Uspostavljen je zajednički prekogranični tim za hitne intervencije kojeg čine vatrogasci, tim za spašavanje iz ruševina i visina te medicinski tim okupljajući 47 članova, te su nabavljeni savremena oprema i alati, kao i dva vozila za intervencije na nepristupačnim terenima.

- -

Na poligonu koji je u Grudama izgrađen i opremljen prema savremenim standardima, održavat će se vježbe i obuke za gašenje požara i spašavanje, a zajedničko djelovanje aktera ove priče je zagarantovano potpisanim memorandumom o saradnji.

Uz finansijsku podršku Evropske unije ojačani su kapaciteti za upravljanje rizicima od prirodnih i drugih katastrofa, te je opremanjem, timova zaštite i spašavanja, te održavanje treninga za članove prekograničnog tima, napravljen iskorak po sigurnosnom pitanju u ovom djelu naše zemlje.

Šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri delegaciji EU u BiH Gianluca Vannini je izrazio nadu da će centar za obuku u Grudama s ostalom opremom i obukom koja je osigurana u okviru ovog projekta, pomoći u zaštiti građana i privrede, te rješavanju prirodnih opasnosti.

Šef Uprave civilne zaštite ZHK Drago Martinović je zahvalio svim uključenim pripadnicima Službi zaštite i spašavanja iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a nakon uspješno provedenog projekta koji je trajao dvije godine je potpisan i memoranduma o saradnji između projektnih partnera u cilju jačanja upravljanja katastrofama i kriznim situacijama.

- -

Program prekogranične saradnje je započeo u martu 2022. godine i trajalo je 24 mjeseca, a finansiran je u okviru EU IPA II programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ukupna vrijednost projekta je preko 586 hiljada eura, od čega je Evropska unija osigurala 500 hiljada eura bespovratnih sredstava, a preostali iznos sufinanciraju projektni partneri, JU Razvojna agencija ZHK, Uprava civilne zaštite i Opština Herceg Novi.

Najnovije

Na tržištu BiH: Toksini pronađeni u raženom brašnu porijeklom iz Litve

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje obaviještena...