U MANDATU BILI 11 GODINA Zakon o OSA-i je jasan ni Džuvo ni Zarić nemaju mogućnost novog mandata

Preporučujemo

Izbor novog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije otvorio je pitanje pravnih normi i mogućnosti da li kandidat koji je već obavljao tu dužnost u dva mandata može ponovo biri izabran za direktora.

Tako je i sad u javnom prostoru prisutno ime Almira Džuve koji je rukovodio OSA-om 11 godina. Vijeće ministara BiH imenovalo je u maju 2004. godine Džuvu i Ristu Zarića za zamjenika uz prethodnu suglasnost Predsjedništva BiH i Parlamentarne komisije za nadzor nad OSA.

U novembru 2015. godine Vijeće ministara BiH imenovalo je Osmana Mehmedagića za generalnog direktora, Trifka Buhu za zamjenika, a Damira Bevandu za glavnog inspektora. Imenovanja su izvršena nakon što je Zajednička komisija za nadzor nad radom OSA-e BiH dala mišljenje da su ispoštovani zakonski uvjeti u predlaganju novog rukovodstva.

Član 26. Zakon o OSA-i jasno precizira koliko puta se može obnoviti mandat.

„Generalni direktor i zamjenik generalnog direktora se imenuju na mandat od četiri godine koji se može obnoviti jedanput“, navodi se.

Iako bi neko mogao drugačije tumačiti ovaj član zakona odnosno da ostavlja mogućnost da nakon četiri ili više godina može ponovo biti izabran, pogledajmo kako je to uređeno kada je riječ o članovima Predsjedništva BiH.

„Članovi Predsjedništva mogu biti birani još jedan uzastopni mandat, a nakon toga nemaju pravo izbora u Predsjedništvo prije isteka četverogodišnjeg roka“, precizirano je.

Kada je riječ o imenovanjima u SIPA-i, DKPT-u ili Graničnoj policiji BiH i tu je zakonom predviđeno samo jedno reimenovanje.

„Direktora i zamjenika direktora imenuje Vijeće ministara BiH na prijedlog ministra sigurnosti BiH sa liste kandidata koju dostavi Nezavisni odbor, na mandat od četiri godine, uz mogućnost reimenovanja u drugom narednom mandatu“, navodi se u Zakonu o SIPA-i.

Ista odredba je i u Zakonu o Graničnoj policiji BiH i DKPT-u.

Ono što se postavlja kao još jedan problem je i zamjenička pozicija u OSA-i na koju se predlaže Risto Zarić koji je također već bio dva mandata pa je u istoj poziciji kao i Džuvo.

„Generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora imenuje i razrješava dužnosti Vijeće ministara BiH, na prijedlog predsjedavajućeg i u konsultacijama sa članovima Predsjedništva BiH, Izvršnog odbora i Sigurnosno-obavještajne komisije Parlamenta BiH (Komisija za nadzor nad radom OSA-e), navodi se u Zakonu.

Zajednička komisija za  nadzor nad radom OSA-e još nije formirana niti može biti dok se prvo ne konstituiše Dom naroda PS BiH. Iz Predstavničkog doma i Doma naroda bira se po šest zastupnika i delegata  koji prolaze sigurnosne provjere. Nakon toga se može pokrenuti procedura izbora novog rukovodstva OSA-e kojem je mandat istekao 2019. godine.

Najnovije

Svi pričaju o novoj ukrajinskoj protuofanzivi, ali gdje će se desiti

S ruskom iscrpljujućom istočnom ofenzivom koja se navodno bliži kulminaciji, pozornost se ponovno usmjerava na planiranu protuofanzivu Ukrajine, za...