Učenici osnovnih škola moraju plaćati kartu za prijevoz ukoliko ne pohađaju područnu školu

Preporučujemo

Sutra počinje nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola. Iako se većina djece raduje početku nove školske godine, postoje i oni koji će ovaj početak započeti sa razočarenjem.

Učenici osnovnih škola sa nekih područja morat će sami plaćati prijevoz, ukoliko pohađaju jednu školu, a prema Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju KS je utvrđeno da pripadaju drugoj školi. Učenici će plaćati prijevoz čak i u slučajevima kada je udaljenost dvije škole od kuće ista, i za obje se mora koristiti prijevoz. Isti problem imaju i učenici koji su se upisali u jednu školu i u međuvremenu preselili u druge dijelove grada.

Djeca su do prošle godine dobijala kupone, čak i ako su išli u drugu školu. Prošle godine je donesena odredba kojom je utvrđeno koje naselje pripada kojoj školi. Ovaj Zakon uključuje i učenike koji su upisani u škole prije donošenja Zakona.

Roditelji smatraju da je nedopustivo da jedan dio djece ima pravo na naknadnu za prijevoz, a druga djeca koja su promijenila prebivalište i prebivaju na lokaciji koja je udaljena od škole više od dva kilometra nemaju pravo na naknadu za prijevoz, a nastavili su pohađati istu školu.

Od nadležnih su dobili odgovor da su Odluka i Zakon doneseni te da ne mogu ništa učiniti, kako bi se njihov problem riješio. Roditelji su istakli kako je ovakav odnos zakonodavnih i izvršnih organa prema poreskim obveznicima i njihovoj djeci neprihvatljiv te da traže od Skupštine KS da po hitnom postupku poduzme neophodne mjere kako bi se pomenuta diskriminacija otklonila. Optužili su Vladu Kantona Sarajevo da ništa ne poduzima kako bi se zaustavilo kontinuirano kršenje prava djece koja su im garantovana Konvencijom o pravim djeteta i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima u segmentu zabrane diskriminacije.

Podsjećamo da je zastupnik Skupštine KS Aljoša Čampara (SDA) pokrenuo u januaru 2019. godine Inicijativu za izmjenu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, odnosno brisanje stava 2. člana 64. tog Zakona kojim je uređeno pitanje prijevoza učenika.

U stavu 2. se navodi: “Ako se učenik upiše u školu izvan školskog područja, osnivač nije dužan snositi troškove prijevoza učenika, s izuzetkom učenika koji pohađaju centre”.

Čampara je također naveo kako je diskriminatorna odredba i predstavlja kršenje Zakona o zabrani diskriminacije.

Ovim Zakonom roditelji su izloženi dodatnom trošku, pogotovo u porodicama gdje se školuje dvoje ili troje, pa čak i četvero djece. U slučajevima gdje roditelji nisu u stanju plaćati djeci prijevoz, djeca će se morati upisati u škole kojima po Zakonu pripadaju. Međutim kao i u mnogim slučajevima kada se donosi Zakon ne vodi se se računa o utjecaju na one na koje se Zakon odnosi. Zaboravlja se da promjena sredine može značajno utjecati na učenike. Nekada dolazi do potpunog mijenjanja obrazca ponašanja kod djece. Neka se djeca teško ili nikako ne naviknu na novu školu.
Roditelji i djeca se ipak nadaju da će se pronaći neko rješenje za ovu djecu.

(Index.ba)

Najnovije

Uhapšena potpredsjednica Evropskog parlamenta Eva Kaili zbog korupcije, isključena iz stranke

Potpredsjednica Evropskog parlamenta grčka političarka Eva Kaili uhapšena je u okviru istrage za korupciju. Prema još nepotvrđenim informacijama 15 političara...